Na kmetijskih in gozdnih površinah ter stavbah je plaz povzročil za skoraj 163.000 evrov škode. Foto: Televizija Slovenija
Na kmetijskih in gozdnih površinah ter stavbah je plaz povzročil za skoraj 163.000 evrov škode. Foto: Televizija Slovenija

Po navedbah občine Laško so bile naročene kompletne geološke raziskave območja plazu in geodetski posnetek prizadetega območja, trboveljsko podjetje Ozzing za inženiring in geodezijo pa redno spremlja premikanje oz. spremembe na plazu.

Izvajalci Komunale Laško po dogovoru z geologom redno čistijo odvodne kanale z območja plazu, prav tako je komunalno podjetje vzpostavilo sistem vodooskrbe na prizadetem območju, tako da krajani Stopc niso bili niti en dan brez vode. "Narejena sta tudi nov vodohran in cevovod do spodaj ležečega naselja, ki leži zunaj območja plazu," so še navedli na laški občini.

Ob decembrskem ogledu plazu so predstavniki okoljskega ministrstva ocenili, da bodo za pripravo projektne dokumentacije za sanacijo plazu potrebovali približno pol leta. Po podatkih laške občine meri plaz 600 metrov krat 120 metrov. Poškodbe, ki jih je povzročil, so vidne na javnem vodovodnem rezervoarju, omrežju, na dostopni cesti do rezervoarja vode in na novo preplaščeni javni poti Lahomno-Stopce-Vrh nad Laškim. Plaz je prizadel tudi okoli sedem hektarjev gozdnih površin ter tri hektarje travnatih površin.