V Sloveniji je bilo konec leta 2015 po ocenah od 533 do 598 medvedov, potem ko jih je bilo leta 2007 od 394 do 475. Foto: Radio Koper/Občina Pivka
V Sloveniji je bilo konec leta 2015 po ocenah od 533 do 598 medvedov, potem ko jih je bilo leta 2007 od 394 do 475. Foto: Radio Koper/Občina Pivka

Od 200 rjavih medvedov, za katere osnutek odloka predvideva odvzem, bi jih 175 odstrelili, predvidene izgube pa znašajo še 25 živali. Po mnenju ministrstva tak odvzem ne bo ogrozil ugodnega stanja populacije rjavega medveda v Sloveniji.

Predlagani odstrel medvedov podpirajo tudi v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), kjer so ocenili, da predlog odraža dejansko stanje na terenu in predstavlja prvi korak k izboljšanju razmer. "Zmanjšanje populacije omogoča ohranjanje podeželja, ohranjanje kmetijske dejavnosti na podeželju, ki predstavlja svoj delež pri samooskrbi s hrano. Omogoča možnost po ohranitvi kulturne krajine in vseh funkcij, ki jih kulturna krajina nudi človeku v sodobnem načinu življenja," so poudarili v KGZS-ju in dodali, da predlagani odvzem "nikakor ne bo ogrozil ugodnega stanja populacije medveda".

Populacija volkov po letu 1993 narašča
Tudi pri volku podatki kažejo na naraščanje populacije. Naravne razmere za volka so namreč v Sloveniji ugodne, ker ima na voljo primeren življenjski prostor, zaradi dobre reprodukcijske sposobnosti je pričakovano tudi širjenje življenjskega prostora, zlasti proti Alpam.

Populacija volkov v Sloveniji po zavarovanju leta 1993 narašča. Na območju Slovenije je bilo v sezoni 2016/2017 zaznanih 14 tropov volkov: pet vitalnih (več generacij mladičev - Gotenica, Menišija, Rog, Nanos, Javorniki Jug/Vremščica 2), tri v nastajanju (najverjetneje brez postavljene socialne strukture - Trnovski gozd, Snežnik, Javorniki Sever 2), za šest tropov pa je premalo podatkov, da bi lahko opredelili njihov status.

Odstrel ni številčno določen s predpisom
Ministrstvo pojasnjuje, da se vsako leto spoprijemajo tako s pozivi kmetijskih organizacij, ki zahtevajo radikalno zmanjšanje števila volkov, kot z nevladnimi organizacijami, ki zahtevajo njihovo popolno zavarovanje. Na ministrstvu so prepričani, da lahko s preventivnimi ukrepi zmanjšajo "število škodnih dogodkov na premoženju, ne vplivamo pa s tem na velikost populacije in njeno prostorsko širjenje". Pojasnili so, da se z zelo omejenim aktivnim poseganjem v populacijo nekoliko upočasni širjenje, s tem pa se pridobi tudi monost, da se ljudje lahko pripravijo na morebitno možnost sobivanja.

Ministrstvo se je pri pripravi odloka glede na dozdajšnjo prakso odločilo za alternativni pristop. Ker je populacija volka za poseganje ranljiva, se z odlokom določa varna višina odvzema. S tem odstrel ni več številčno določen s predpisom, ampak se ravna glede na vse registrirane izgube.

Uvedeni dodatni varovalni ukrepi
Poleg tega so uvedeni dodatni varovalni ukrepi za ohranjanje socialne strukture, torej zmanjševanja možnosti odstrela odraslih volkov, saj se odstrel konča takoj, ko se doseže 40 odstotkov predvidenega celotnega odvzema. "S tem je zmanjšano tveganje za destabilizacijo volčjih tropov," še piše v osnutku odloka.

Za medvede se lahko odstrel izvaja do konca aprila 2019, za volkove pa do konca januarja 2019 in nato še ves september 2019.

Načrtovalsko obdobje za odvzem medvedov in volkov iz narave za leto 2018 se bo izteklo s koncem septembra. V tem času je predviden odvzem 132 medvedov in 10 volkov.