Medved. Foto: Life Dinalp Bear/Miran Krapež
Medved. Foto: Life Dinalp Bear/Miran Krapež
Nizke odškodnine živali, ki jih pokonča divjad


Rešitev težav bi pomenil večji odstrel tako volkov kot tudi medvedov, kar so zaradi vse manjše populacije druge divjadi predlagali lovci in gozdarji.

"Dejstvo je, da ta populacija medvedov in volkov številčno narašča, kar nam kažejo različni kazalniki, ki jih spremljamo na Zavodu za gozdove vsako leto. Posebno velik skok v porastu števila medvedov se je pokazal lani, medtem ko pri volkovih lahko ocenjujejo njihovo število prek DNK-analiz, vendar tudi te kažejo na njihovo povečanje v dveh tropih na območju med rekama Vipavo in Idrijco," je povedal Iztok Koren iz Zavoda za gozdove.

Ne le številnejši napadi na domače živali, v gozdovih Nanosa in Trnovsko-Banjške planote je vse manj divjadi, so povedali lovci.

"Zaradi nepravilnega gospodarjenja prihaja v našem prostoru do prevelikih odstopanj, ki motijo življenje, upravljanje in gospodarjenje z naravo," je dejal podpredsednik državnega sveta in KGZS-ja Branko Tomažič.

Nasprotovanje ograjam
Udeleženci okrogle mize so večkrat poudarili, da dosedanje reševanje težav z zvermi ni bilo uspešno. Najbolj so jih pri tem motili nasveti, naj za varnost domačih živali na paši kmetje poskrbijo z ograjevanjem pašnikov in pastirskimi psi. Visoke ograje bi prostor naredile neprehoden, to bi motilo tako divjad kot sprehajalce v naravi, so bili kritični.

Številne kritike so letele tudi na civilne iniciative in odločevalce v Ljubljani, ki ne razumejo življenja zunaj mesta in zato dopustijo take razmere, kot so zdaj na podeželju.

Ob koncu so se tako kmetovalci kot tudi predstavniki lovskih družin strinjali z nekaterimi sklepi, ki jih bodo posredovali na ministrstvo za okolje in prostor. V sklepe so zapisali, da zahtevajo zmanjšanje števila volkov in medvedov, kmetom je treba omogočiti varno pašo govedi in drobnice, volkove in medvede pa naj uvrstijo med lovno divjad.

Navzoči so bili prav tako proti postavljanju velikih ograj, ki pomenijo oviro pri prostem gibanju v prostoru. "Država naj kot lastnik poskrbi, da zveri ne bodo delale škode. Prav tako pa zahtevamo, da upravljanje zveri z ministrstva za okolje in prostor ponovno preide na ministrstvo za kmetijstvo," je še dejal Tomažič.

Rešitev bo treba najti, zbrani na današnji okrogli mizi pa pričakujejo, da jim bo država vendarle prisluhnila in uresničila sprejete sklepe. Sicer se bo zgodilo, kot je povedal nekdo od sodelujočih v razpravi, da bo zato, da bo volk sit in koza cela, volk moral pojesti pastirja.

Nizke odškodnine živali, ki jih pokonča divjad