Okoljski minister Jure Leben je poudaril, da računa, da bo do prihodnjega poletja napredek že viden. Foto: Televizija Slovenija
Okoljski minister Jure Leben je poudaril, da računa, da bo do prihodnjega poletja napredek že viden. Foto: Televizija Slovenija

Minister za okolje in prostor Jure Leben je ob ogledu Jernejevega kanala najprej spomnil, da mineva 15 let, odkar je država obljubila odstranitev plovil, ki kazijo podobo kanala, pa se do danes ni še nič zgodilo, zato se je v imenu države opravičil krajevni skupnosti.

Ob tem je napovedal tudi konkretne sanacijske ukrepe. Tako bodo do konca januarja na lastne stroške odstranili 25 potopljenih plovil. Pri plovilih z znanim lastništvom bodo stroške odstranitve terjali od lastnikov, za preostala pa bo stroške krilo ministrstvo.

Minister je tudi napovedal, da bodo v drugi fazi nadaljevali inšpekcijske postopke nad mirujočimi plovili, torej tistimi, ki niso v uporabi, v tretji fazi pa nad vsemi plovili, ki vplujejo in izplujejo iz kanala.

Naznanilo lastnikom plovil
Direktor direkcije za vode Tomaž Prohinar je pojasnil, da bo direkcija v začetku novembra objavila javno naznanilo lastnikom, da do konca decembra odstranijo omenjena plovila. V novembru bodo opravili še cenitev in natančen popis teh plovil, da bi se izognili morebitnim kasnejšim odškodninskim zahtevkom. Samo odstranitev plovil bodo zaupali izvajalcu javne službe čiščenja celinskih voda, vodogospodarstvenemu podjetju Drava Ptuj.

Prohinar je dodal, da bodo v prihodnosti tako dali poziv za odstranitev vseh privezanih plovil, da bi Jernejev kanal lahko očistili in ustrezno uredili.

Odstranitev plovil iz Jernejevega kanala
Odstranitev plovil iz Jernejevega kanala