Med predvidenimi razpisi je tudi razpis za sofinanciranje namakalnih sistemov. Foto: BoBo
Med predvidenimi razpisi je tudi razpis za sofinanciranje namakalnih sistemov. Foto: BoBo

Podpora bo razpisana tudi za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju, za ukrep sodelovanje in za naložbe v širokopasovno infrastrukturo.
Ministrstvo bo nadaljevalo tudi s podporo zagonu dejavnosti za mlade kmete in novemu sodelovanju v shemah kakovosti. Potencialne upravičence poziva, naj si pravočasno pripravijo vse potrebne dokumente.

Za naložbe, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe za leto 2019, je predvidena objava javnega razpisa v januarju. V prvem mesecu prihodnjega leta bo predvidoma objavljen tudi javni razpis za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za mala in srednja ter velika podjetja. Javni razpis za podporo pri izgradnji namakalnih sistemov, namenjenih več uporabnikom, bo objavljen marca, prav tako bodo v istem mesecu na voljo sredstva za tehnološke posodobitve namakalnih sistemov.

Maja razpis za gozdne infrastrukture
Predvidoma maja bo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo razpis, s katerim bodo kmetom na voljo sredstva za ureditev gozdne infrastrukture. Na voljo bodo tudi sredstva za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

V okviru podpore za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta ter rešitev v zvezi z e-upravo, je prvi javni razpis napovedan junija.
Največ razpisov namerava ministrstvo objaviti septembra, med drugim bodo sredstva namenjena mladim kmetom za zagon dejavnosti. Na ministrstvu so ob tem zapisali, da se pri trenutno že odprtem javnem razpisu za mlade kmete možnost oddaje vlog podaljšuje do 31. januarja 2019.

Razpisi tudi za pilotne projekte
Če bodo ostala sredstva iz prejšnjega razpisa, bodo septembra objavili tudi razpis za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. Prav tako bo predvidoma objavljen razpis za sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni.

Če bodo sredstva ostala, se bodo lahko kmetje vnovič prijavili tudi na razpis za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti ter razpis za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem in kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani.

Javni razpis v okviru podpore za novo sodelovanje v shemah kakovosti in razpis za dodelitev pomoči za naložbe, namenjene individualnim in kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, bosta predvidoma objavljena novembra, a le v primeru pravočasno zaključenega postopka notifikacije nacionalne sheme kakovosti Izbrana kakovost, kot zahtevajo evropske direktive, so še sporočili z ministrstva.