Analiz je bilo že več, nobena ni kazala skrb vzbujajočega stanja. Zdajšnjo bo v celoti plačal Arso. Foto: MMC RTV SLO/Mojca Vtič
Analiz je bilo že več, nobena ni kazala skrb vzbujajočega stanja. Zdajšnjo bo v celoti plačal Arso. Foto: MMC RTV SLO/Mojca Vtič

Če vemo, da je Evropska unija lani s sklepom jasno povedala, da je rdeče blato nevaren odpadek in spada pod rudniške odpadke, je tole zelo nevarno.

Štrucl, iniciativa Za Kidričevo

Menim in to lahko tudi dokažem, da občina Kidričevo nikakor ne spada v degradirana območja, saj je tukaj kakovost življenja v višja kot v marsikaterem drugem kraju.

Župan Anton Leskovar

Na pobudo civilne iniciative Za Kidričevo so dopoldne začeli analizo tal. Glavno vprašanje pa je, ali je onesnaženost tal tolikšna, da bi lahko občino uvrstili med degradirana območja. Vodstvo občine zatrjuje, da ne.
Gibanje pooseblja Branko Štrucl. Ta že nekaj let vodi kampanjo, ki bi Kidričevemu prinesla status degradiranega območja, pred današnjim začetkom analize tal pa je vnovič izrazil prepričanje, da je zdravje ljudi ogroženo predvsem zaradi tako imenovanega onesnaženega rdečega blata.
Odškodnine ali pa letne rente
"Če vemo, da je Evropska unija lani s sklepom jasno povedala, da je rdeče blato nevaren odpadek in spada pod rudniške odpadke, je to zelo nevarno,"
pravi Štrucl, ki ocenjuje, da je v Kidričevem in okolici približno šest milijonov ton takšnega blata.
Štrucl je zaradi omenjenega svoje zahteve naslovil tudi na predsednika vlade Mira Cerarja, od njega pa zahteva, da prouči možnost odobritve vsakoletne rente Kidričanom ali pa odškodnine za degradirano območje. Prav tako ga poziva, da poskrbi za novo cestno povezavo proti Talumu in da enega izmed krajanov vključi v nadzorni svet tega kidričevskega podjetja.
Opravljenih že več analiz
Ne glede na Štruclova opozorila pa je dejstvo, da tokratne raziskave tal v Kidričevem niso prve, vse pretekle pa skrb vzbujajočih vrednosti niso nikoli pokazale. To nam je danes potrdila tudi Janja Turšič z agencije za okolje (Arso), ki bo opravila analizo. In na kaj se bo agencija osredotočila tokrat? "Načrtovano imamo vzorčenje na šestih lokacijah, tri od teh so vrtci, ker so to lokacije, kjer se zadržuje najbolj občutljiva populacija. Analizirale se bodo kovine, glede na problematiko Taluma in povezano industrijo se bo v vzorcih določil tudi fluorid," potek dela pojasnjuje Turšičeva.
Leskovar: To je zamisel posameznika
Da analizo tal pozdravljajo, so poudarili tudi na občini, župan Anton Leskovar pa ob tem zavrača namigovanja o degradiranem območju. Ta prizadevanja so po njegovem mnenju zamisel zgolj enega posameznika. "Menim in to lahko tudi dokažem, da občina Kidričevo nikakor ne spada v degradirana območja, saj je tukaj kakovost življenja višja kot v marsikaterem drugem kraju. Če pa je s temi zemljišči res kaj narobe, pa se bomo v dogovoru z ministrstvom za okolje tudi odzvali in zadevo sanirali," miri Leskovar.
Rezultati analize, ki jo bo v celoti plačal Arso, naj bi bili znani v enem mesecu, po njihovi objavi pa naj bi Štrucl proti Leskovarju tudi vložil kazensko ovadbo, ker da župan zavaja, ko zatrjuje, da živijo Kidričani v zdravem okolju.

Če vemo, da je Evropska unija lani s sklepom jasno povedala, da je rdeče blato nevaren odpadek in spada pod rudniške odpadke, je tole zelo nevarno.

Štrucl, iniciativa Za Kidričevo

Menim in to lahko tudi dokažem, da občina Kidričevo nikakor ne spada v degradirana območja, saj je tukaj kakovost življenja v višja kot v marsikaterem drugem kraju.

Župan Anton Leskovar