Lansko leto je Talum sklenil z 12 milijoni evrov izgube. Takšen negativni izid je Drobnič pojasnjeval z nestabilnostjo v panogi aluminija, ki se je odražala v padanju borzne cene aluminija na Londonski borzi kovin. Foto: BoBo
Lansko leto je Talum sklenil z 12 milijoni evrov izgube. Takšen negativni izid je Drobnič pojasnjeval z nestabilnostjo v panogi aluminija, ki se je odražala v padanju borzne cene aluminija na Londonski borzi kovin. Foto: BoBo

Preostalim delničarjem podjetja iz Kidričevega pa je bila dana možnost, da svoje deleže ohranijo s 314.000 evri denarnih vložkov. Skladno s sklepom skupščine bodo povečanje osnovnega kapitala izvedli z izdajo največ 455.137 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico. Emisijski znesek ene nove delnice bo znašal 22,10 evra, tako da bo skupna emisijska vrednost vseh novih delnic dosegla največ dobrih deset milijonov evrov.

Elesu 379.766 novoizdanih delnic
Povečanje kapitala za malo manj kot 1,6 milijona evrov bodo izvedli s stvarnim vložkom Elesa, ki ga predstavlja terjatev tega delničarja do Taluma v vrednosti 8,4 milijona evrov na podlagi pogodbe o dolgoročnem posojilu, sklenjene februarja lani. Z izročitvijo tega stvarnega vložka in konverzije njegove terjatve v osnovni kapital bo delničar pridobil 379.766 novoizdanih delnic, katerih skupna emisijska vrednost znaša 8,4 milijona evrov.

Če se bodo manjšinski lastniki odločili za sodelovanje pri denarni dokapitalizaciji v vrednosti največ 314.000 evrov, pa bi s tem pridobili največ 75.371 novoizdanih delnic, katerih skupna emisijska vrednost znaša največ 1,67 milijona evrov. Vsak delničar bo lahko vpisal delnice in vplačal denarne vložke sorazmerno s svojim dozdajšnjim deležem.

Razrešnica upravi in nadzornikom
Sicer pa so se delničarji tovarne aluminija seznanili še z računovodskimi izkazi za preteklo poslovno leto, upravi pod vodstvom Marka Drobniča in nadzornemu svetu družbe pa podelili razrešnico za delo obeh organov v preteklem letu. Za letošnjega revizorja so potrdili revizijsko hišo Constantia plus iz Ljubljane, so sporočili iz podjetja.

Lansko leto je sicer družba sklenila z 12 milijoni evrov izgube. Takšen negativni izid je Drobnič ob povečanih obremenitvah, dajatvah in prispevkih pojasnjeval z nestabilnostjo v panogi aluminija, ki se je odražala v padanju borzne cene aluminija na Londonski borzi kovin.