Po oceni urada pooblaščenke je podan interes javnosti za razkritje celotne študije, saj šele študija kot celota omogoča kritično oceno in sodelovanje s strani javnosti. Foto: BoBo
Po oceni urada pooblaščenke je podan interes javnosti za razkritje celotne študije, saj šele študija kot celota omogoča kritično oceno in sodelovanje s strani javnosti. Foto: BoBo

Odločili so, da je javni interes glede razkritja močnejši od varovane pravice do poslovne skrivnosti in da je študija prosto dostopna informacija javnega značaja. Po pojasnilih urada informacijske pooblaščenke gre za naložbo TEŠ-a, ki je v lasti Holdinga Slovenskih elektrarn, ta pa je v državni lasti, zato se ni bilo mogoče izogniti dejstvu, da gre za investicijo, s katero je država nedvomno povezana, zato je participacija javnosti nujno potrebna.

Na spletni strani HSE-ja je sicer dostopen izvleček iz omenjene študije, vendar na uradu menijo, da je javni interes izkazan za celotno zahtevano informacijo, ki šele kot celota prikaže resnično dejansko stanje.

Vpogled je pomemben tudi zaradi vpliva na okolje
Šele na podlagi dostopa do celotne študije se bo namreč javnost po mnenju pooblaščenke lahko seznanila s celovito informacijo. Prav tako ni zanemarljivo, da je zahtevana informacija povezana z vplivi na okolje in zdravje ljudi, zaradi česar je interes za razkritje zahtevane informacije še močnejši.

"Transparentnost teh podatkov pripomore zlasti k večji odgovornosti države do državljanov in do gospodarnega ravnanja z državnim premoženjem, kakor tudi z vidika odnosa države do zagotavljanja varnega in zdravega življenjskega okolja," so prepričani.