Sprva je bil predviden odstrel 11 volkov. Foto: Radio Koper/sloWolf
Sprva je bil predviden odstrel 11 volkov. Foto: Radio Koper/sloWolf

Osnutek odloka o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka, ki je bil do konca julija v javni obravnavi, je od 1. oktobra letos do konca septembra prihodnje leto predvidel odvzem 200 medvedov in 11 volkov, a je ministrstvo zaradi dveh sodb upravnega sodišča – prva je bila izdana marca in druga septembra – volka izločilo iz novega predloga odloka.

"Upravno sodišče namreč v obeh primerih ugotavlja, da razlog družbene sprejemljivosti za odstrel volkov ni dovolj utemeljen," so pojasnili na okoljskem ministrstvu. Državo sta sicer na upravnem sodišču, zaradi nezakonitega odstrela volkov in medvedov, tožila pravno-informacijski center NVO (PIC) in Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije(DONDES).

Na okoljskem ministrstvu bodo, glede na to, da je možnost odstrela predvidena v strategiji za upravljanje volkov, nadaljevali monitoring volka, ki kaže, da je populacija v Sloveniji v rahlem porastu in da po strokovni plati odstrel na način, kot so ga izvajali doslej, tega ne ogroža. "Hkrati bomo dodatno preverili vpliv na družbeno sprejemljivost z dodatnimi raziskavami javnega mnenja in stališči prizadetih interesnih skupin," so še navedli na ministrstvu.

Tako je zdaj za odločanje na vladi pripravljen le predlog odloka o odvzemu medveda iz narave do 30. septembra 2019. Ta predvideva odvzem 200 medvedov, kolikor jih je predvidel tudi osnutek, ki je bil v javni razpravi. Po predlogu je za odstrel predvidenih 175 medvedov, še odvzem 25 medvedov pa je predviden zaradi izgub (to so povoz in druge oblike smrtnosti).

Največ medvedov bodo odstrelili na jugu države
Največ medvedov za odstrel, skupno 150, je predvidenih na osrednjem območju življenjskega prostora medveda. Tako bodo v delih kočevsko-belokranjskega in novomeškega lovskoupravljavskega območja lahko odstrelili 65 medvedov, notranjskega lovskoupravljavskega območja 75 medvedov in zahodno visoko kraškega lovskoupravljavskega območja 10 medvedov. Še 20 medvedov je za odstrel predvidenih na robnem območju kočevsko-belokranjskega, novomeškega, zasavskega, primorskega, zahodno visokega kraškega in triglavskega lovskoupravljavskega območja.

Odstrel se izvaja od uveljavitve odloka do 30. aprila 2019. Lovci bodo sicer lahko do konca decembra oz. do konca letošnjega leta odstrelili 140 medvedov.