Občinski svet občine Vrhnika je maja 2017, kmalu po katastrofalnem požaru v Kemisu, ki predeluje nevarne odpadke, soglasno sprejel sklep, naj se obrat preseli na drugo lokacijo zunaj občine Vrhnika. Foto: BoBo

Da Vrhniška družba Kemis spet posluje, je potrdil njen direktor Boštjan Šimenc. Kot je pojasnil, že prevzemajo odpadke, a skladišča ne bodo napolnili. "Toliko odpadkov, kolikor imamo terminov za tujino, že prevzemamo. Skladišča pa ne bomo napolnili. Nekaj več odpadkov bomo poskusili prevzeti do konca tedna." V normalnem obsegu bo obrat po njegovih pričakovanjih začel znova poslovati prihodnji teden.

Inšpektorat neupravičeno posplošil, da je nezakonit kar celoten kompleks

Ministrstvo za okolje in prostor je kot drugostopenjski organ namreč v ponedeljek odpravilo odločbo inšpektorata za okolje in prostor, ki je Kemisu odredil prepoved opravljanja dejavnosti, in mu zadevo vrnilo v ponovni postopek. Vse pravne posledice odločbe inšpektorata za Kemis so tako odpravljene. Inšpekcija mora sicer novo odločitev izdati v enem mesecu.

Gradbena inšpekcija je v začetku avgusta ugotovila, da so vsi po požaru obnovljeni objekti reciklažnega centra vrhniškega Kemisa črna gradnja. Podjetje je namreč obnovo izvedlo brez gradbenega dovoljenja, zato so inšpektorji Kemisu naložili odstranitev najpozneje do sredine prihodnjega leta.

Občina Vrhnika je odločitev ministrstva za okolje in prostor, da odpravi odločbo inšpekcije, sicer pričakovala, je v torek dejal župan Vrhnike Daniel Cukjati. Kljub temu v ponovljenem postopku nadzora pričakuje, da inšpektorji svojega mnenja ne bodo spreminjali. "Verjamem, da bo inšpekcija upoštevala mnenje občine, ki je že dve leti nespremenjeno: da so bili vsi v sklopu sanacije zgrajeni Kemisovi objekti črna gradnja," je dejal.

Kemis se je na inšpekcijsko odločbo pritožil. Minister za okolje in prostor Simon Zajc je naročil, da ministrstvo pritožbo obravnava prednostno. Prav tako je naročil gradbenemu inšpektoratu, da mora prednostno obravnavati Kemisovo prošnjo, da mu dovoli začasno nadaljnje obratovanje.

Kemis je namreč predlagal, da se začasno odloži izpolnitev inšpekcijske odločbe vsaj v delu, v katerem mu je prepovedano opravljanje gospodarske dejavnosti v domnevno nezakonito zgrajenih objektih, a je inšpektorat predlog zavrnil.