Sanacija gozdov je nujna za njihovo zdravje. Foto: BoBo
Sanacija gozdov je nujna za njihovo zdravje. Foto: BoBo

Zavod je za sanacijo gozdov po žledolomu izdal okoli 11.000 individualnih odločb in več kot 400 generalnih. Za individualne je Zavod za gozdove Slovenije danes razposlal odločbe in lastnike pozval, naj končajo sanacijo iglavcev, če pa je ne bodo zmogli do 15. maja, naj vložijo vlogo za podaljšanje roka.
Sanacija je namreč zelo pomembna, saj količina lesa, okuženega s podlubniki, lahko v prihodnjih letih naraste na pet, po pesimističnih scenarijih pa celo na 10 milijonov kubičnih metrov. Do začetka maja je bilo po besedah prvega moža Zavoda za gozdove Damjana Oražma sicer saniranih 23 odstotkov poškodovanih iglavcev, od tega 26 odstotkov v zasebnih in 14 odstotkov v državnih gozdovih.

Največ iglavcev je bilo v sanaciji po žledolomu odpeljanih iz gozdov na območju Ljubljane, Postojne in Kranja. Po žledolomu je bilo posekanih 1,4 milijona kubičnih metrov lesa. "Takega tempa v prihodnje ni pričakovati, če pa bi se nadaljeval, bi bila sanacija končana v letu in pol," je dodal Oražem.

Stopili tudi v stik s tujimi kupci lesa
Skladno z intervencijskim zakonom se zavod krepi tudi kadrovsko. V prvem krogu bodo na zavodu z 18. majem do konca novembra zaposlili 55 ljudi, večina bo diplomantov gozdarske stroke. Prek javnih del pa bo zavod dobil pomoč 60 javnih delavcev.

Zavod je na začetku aprila pozval tudi vse lastnike gozdov, ki ne zmorejo sami sanirati poškodovanega drevja, naj se obrnejo nanj. Pred dnevi pa so zainteresiranim tujim podjetjem posredovali seznam odkupovalcev lesa v Sloveniji. "Pričakujemo, da se bo vzpostavil komunikacijski most in bo rešil zagato z lesom," je poudaril Živan Veselič, ki na zavodu vodi sektor za strokovne zadeve.