Na območju podružnice podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Straži, ki se ukvarja s proizvodnjo vseh vrst lesnega goriva in proizvodnjo trdnih goriv iz nenevarnih odpadkov, je zagorelo julija 2017. Požar so v štirih dneh pogasil. Na Policijski upravi Novo mesto so povedali, da so kot vzrok požara ugotovili samovžig. Foto: BoBo
Na območju podružnice podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Straži, ki se ukvarja s proizvodnjo vseh vrst lesnega goriva in proizvodnjo trdnih goriv iz nenevarnih odpadkov, je zagorelo julija 2017. Požar so v štirih dneh pogasil. Na Policijski upravi Novo mesto so povedali, da so kot vzrok požara ugotovili samovžig. Foto: BoBo

Okoljski minister Jure Leben je v sredo v Straži predstavil izide novega pregleda tal in vode na vplivnem območju nesaniranega pogorišča nekdanje podružnice družbe Ekosistemi v Zalogu in nadaljnjo sanacijo.

Leben je navedel, da izidi kažejo, da so bile na mestu pred železnico presežene tako mejne vrednosti kadmija, kobalta, fenolov in mineralnih olj kot opozorilne vrednosti bakra, niklja, svinca in kroma. Kritična je predvsem vrednost cinka.

"Rezultati onesnaženja tako kažejo, da tla v neposredni okolici pogorišča niso primerna za pridelavo rastlin ali živali ter za zadrževanje ali filtriranje pitne vode", je opozoril okoljski minister.

Ministrstvo za okolje bo sanacijo, za katero ima v proračunu zagotovljenih 1,6 milijona evrov, oddalo izbranemu izvajalcu. Podpis izvajalske pogodbe pričakujejo najpozneje februarja, do poletja pa naj bi sanacijo končali. Izvajalci se bodo sicer najprej lotili odvoza približno 7.500 ton odpadkov, sanacijske stroške pa bo država izterjala od povzročitelja.

Pozneje bodo morali poskrbeti še za zemljino, kot skrb vzbujajočo pa je Leben označil večjo prisotnost fekalij v vzetih vzorcih in ob tem predlagal, da bi se tako ministrstvo kot straška občina, krajevna civilna pobuda in domačini pri odpravljanju te težave povezali.

Občina Straža bo tako poskrbela za odpravo prisotnosti fekalnih voda v podtalnici. "V proračunu bomo zagotovili sredstva za preglede kanalizacije in priključitev še nekaterih objektov, ki niso priključeni," je za Radio Slovenija povedal župan Dušan Krštinc.

Sanacijo bo plačal onesnaževalec

"Za ministrstvo je bistveno načelo, da onesnaževalec plača," je poudaril Leben in dodal, da je inšpektoratu za okolje naročil prioritetno obravnavo primera. Tako že poteka izvršba do lastnika in javno naročilo za odstranitev odpadkov, na katerega sta se prijavila dva ponudnika.

Sanacija štirih degradiranih območij

"Ravno v tem trenutku na ministrstvu saniramo štiri degradirana območja, Ekosisteme, Jernejev kanal, Celjsko kotlino in Rakovnik. Vsa so popolnoma različna, a imajo skupni imenovalec, in sicer to, da zdajšnja zakonodaja onemogoča lahko izstavitev računa onesnaževalcu. To bomo rešili v novem zakonu o varstvu okolja," je še napovedal Leben.

Po podatkih ministrstva za okolje in prostor so rezultati meritev v zaloškem obratu Ekosistemov po požaru julija 2017 pokazali, da ta ni močneje vplival na kakovost zraka v Novem mestu. Rezultati monitoringa izcednih oz. požarnih voda leta 2017 pa so pokazali onesnaženje s komunalnimi odpadnimi vodami, sredstvi za gašenje požara in z industrijskimi kemikalijami, ki so lahko posledica požara ali nepravilnega odvajanja v okolje.

Onesnaženje je bilo dokaj obsežno, saj so vsebnosti številnih analiziranih parametrov presegle okoljske standarde in mejne vrednosti. Ob vnovični analizi vzorcev vode so lani ugotovili, da je onesnaženje manj obsežno, vendar še prisotno.

Podzemna voda je bila leta 2017 izjemno onesnažena s fekalijami, ki so bile ob nižjem vodostaju lani še vedno prisotne v dokaj visokih koncentracijah, ob ponovitvi mikrobioloških analiz pri višjem hidrološkem stanju pa je bila vsebnost fekalnih bakterij v podzemni vodi nižja, so še zapisali.

Leben o onesnaženosti v občini Straža