Žled je povzročil številne izpade na daljnovodih. Foto: MMC RTV SLO
Žled je povzročil številne izpade na daljnovodih. Foto: MMC RTV SLO
Številni vlaki so imeli tudi večurne zamude. Foto: MMCRTVSLO/Tanja Kozorog Blatnik
Razdejanje v Pivki
Podrta drevesa v Pivki, težave imajo tudi z izpadom električne energije. Foto: Maša Penko

Zaradi padcev drevja, polomljenih drogov in pretrganih žic je več daljnovodov brez električne energije.

Previdno, deževje je površine spremenilo v zelo spolzke. Foto: BoBo
Razdejanje v Pivki
Žled na drevesih lomi veje. Foto: Maša Penko

Reka Reka, njeni pritoki in manjše reke poplavljajo na širšem območju Ilirske Bistrice. Po podatkih Agencije RS za okolje bodo hidrološke razmere v prihodnje močno odvisne od meje sneženja in taljenja snega, ki se bo lahko močno spreminjala.

V porečju reke Reke, na širšem območju Ilirske Bistrice, porečju Vipave in širšem goriškem območju zato obstaja tudi možnost nadaljnjega večjega naraščanja vodotokov in povečanja poplavnih površin.

Debela snežna odeja na Gorenjskem
V Kranjski Gori je zapadlo več kot 90 centimetrov, v Ratečah pa celo več kot en meter snega. Padavine se bodo nadaljevale do ponedeljka, ponekod v gorah in Zgornjesavski dolini lahko do takrat na dan pade tudi do 30 ali 40 centimetrov snega, je pojasnil meteorolog z Arsa Aleš Poredoš.

.

Zastoj železniškega prometa
Železniški promet na primorski progi zaradi slabih vremenskih razmer med Ljubljano in Divačo do preklica ne obratuje (žled na vozni mreži). Nadomestni prevozi so z avtobusi v okviru prometnih zmožnosti. Nastajajo večje zamude. O stanju se lahko potniki pozanimajo na spletni strani Slovenskih železnic, pri osebju na vlaku, na svoji železniški postaji, po e-pošti na: potnik.info@slo-zeleznice.si ali na tel. številki 1999.
(vir: SŽ)


Težave z električno energijo
Oskrba z električno energijo je bila motena tudi na območju Elektra Ljubljana. Močno sneženje in ledeni dež sta povzročala okvare na daljnovodih srednje napetosti, tako da je bila oskrba z električno energijo motena pri približno 1.000 odjemalcih.

Izpadi tudi na Koroškem in Primorskem
Na Koroškem je bilo tudi precej težav pri oskrbi z elektriko ter pri pluženju in posipavanju cest. Brez napajanja je bilo več kot 1.100 odjemalcev električne energije Elektra Celje od Raven na Koroškem do Vuzenice.

Zaradi padcev drevja, polomljenih drogov in pretrganih žic je bilo na območju Elektra Primorske več daljnovodov brez električne energije.

Največji del okvar je bil na področju Pivke proti Postojni ter med Razdrtim in Senožečami. Nekaj izpadov napajanja je bilo tudi na območju Tolmina in Kobarida, natančneje v Baški grapi, ter na daljnovodu Tolmin-okoliške vasi. Žled je povzročil izpade tudi na daljnovodu Čepovan, ki se napaja iz Grgarja.

Na Štajerskem se je zaradi mokrega snega in žleda podrlo več dreves, v Lovrencu na Pohorju, Rogozi, Oplotnici, Poljčanah in Limbušu pa niso imeli električne energije.

Trnovska planota ujeta v žled
Trnovska planota je bila okovana v žled. V Čepovanu sta bili tako zaprti šola in tovarna pohištva, prav tako so doma ostali malčki iz vrtca. Gasilci in cestne službe so po poročanju dopisnice RTV Slovenija bili ves dan na terenu. Zaradi zlomljenih vej pa so bile zaprte nekatere ceste.

Več dela imajo tudi zdravniki
Poledica in sneg sta povzročili številne težave tudi pešcem. Pogostejši so bili padci in posledično zlomi ter odrgnine, zato so imeli v več zdravstvenih ustanovah po Sloveniji povečan obisk urgentnih ambulant.

Pošta lahko zamuja
Na določenih delih Slovenije je otežena, ponekod pa celo onemogočena tudi dostava poštnih pošiljk, zato nastajajo določene zamude v dostavi, vendar si pismonoše prizadevajo, da opravijo dostavo v čim večji mogoči meri.


P


Rdeči alarm za SZ Slovenije

Na širšem območju Julijskih Alp se je močno povečala nevarnost snežnih plazov. Agencija za okolje je zato za severozahod države izdala opozorilni rdeči alarm. Ta pomeni, da so mogoči zelo burni meteorološki pojavi in da je na širšem območju nastanek večje gmotne škode in nesreč, ogrožena so lahko tudi človeška življenja.

Velika škoda v gozdovih
Leden oklep na krošnjah dreves, debeline do pet centimetrov, ki se je začel nabirati že v četrtek, je poškodoval gozdove na območju Razdrtega, Postojne, Pivke in Knežaka. Po prvi oceni zavoda za gozdove so poškodbe drevja zaradi žledenja opazne na 15.000 hektarjev velikem območju.

Največ poškodb drevja je v občini Pivka in v delu občine Postojna. Na prizadetem območju prevladujejo gozdovi listavcev in bora. Žledenje se na nekaterih območjih še vedno nadaljuje, so sporočili iz Zavoda za gozdove Slovenije.


V spodnji galeriji si poglejte fotografije poledenele Pivke, ki jih je posnela Eva Dužnik, zasnežene Sinje Gorice avtorja Anžeta Zadravca, dopisnice RTV Slovenija Mojce Dumančič iz Trnovske planote in nekaj fotografij uporabnikov MMC-jevega Mojega spleta. (Ob kliku se fotografija poveča.)

Zaradi padcev drevja, polomljenih drogov in pretrganih žic je več daljnovodov brez električne energije.