Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

Vsi, ki bodo v tednu pred referendumom v Sloveniji, lahko predčasno glasujejo v torek, sredo in četrtek na za to določenih voliščih.

"Volišč za predčasno glasovanje je nekaj več kot običajno. Tako imamo na območju volilnega okraja 2002 Radovljica 1 predčasno glasovanje v Bohinju in na Bledu," pojasnjuje direktor državne volilne komisije Dušan Vučko.

Druga možnost je glasovanje iz tujine. Preko e-uprave sporočimo, če bomo glasovali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu ali po pošti. V tem primeru je treba navesti začasni naslov v tujini, kamor bomo prejeli volilno gradivo.

"Ljudje, ki so dali naslove v nastanitvenih kapacitetah, naj obvestijo hotele ali uprave kampov, da bo prišla pošta in naj jih tam počaka," opozarja Vučko.

Po pošti prav tako lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, bolnišnici ali socialnovarstvenem zavodu. O tem je treba okrajno volilno komisijo po pošti ali prek e-uprave obvestiti vsaj deset dni pred dnem glasovanja. To velja tudi za glasovanje po pošti za invalide, ki pa morajo predložiti kopijo odločbe o svojem statusu.

Kdor bi rad glasoval zunaj okraja stalnega bivališča, lahko glasuje na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije oziroma na t. i. volišču omnia, kar je treba najaviti vnaprej.

Volivci, ki zaradi bolezni ne morejo osebno na volišče, lahko glasujejo pred volilnim odborom na domu, morajo pa to na okrajno volilno komisijo sporočiti vsaj tri dni pred dnevom glasovanja.