V vlogi za glasovanje po pošti iz tujine na referendumu je treba navesti naslov v tujini, kamor bo poslano volilno gradivo. Foto: Reuters
V vlogi za glasovanje po pošti iz tujine na referendumu je treba navesti naslov v tujini, kamor bo poslano volilno gradivo. Foto: Reuters

Pri Državni volilni komisiji poudarjajo, da je treba v vlogi navesti tujo državo in naslov v tujini za pošiljanje volilnega gradiva.

Kot so sporočili iz DVK-ja, ugotavljajo, da volivci pri oddaji vloge za glasovanje po pošti iz tujine prek portala e-Uprava (sta.si/qxtJsT) ne izberejo tuje države oz. ne navedejo naslova v tujini, na katerega želijo, da se jim pošlje volilno gradivo za glasovanje po pošti (volilna karta, glasovnica in ustrezni ovojnici), temveč navedejo naslov v Sloveniji ali pa kot državo navedejo samo Slovenija.

"Državna volilna komisija te volivce naproša, da v vlogi navedejo tujo državo in naslov v tujini, ter obenem opozarja, da bo DVK primoran takšne vloge zavrniti, saj zakon glasovanja po pošti v Sloveniji za to kategorijo volivcev ne omogoča," so zapisali.