V Anhovem že štiri mesece izvajajo nadomestno oskrbo s pitno vodo iz gasilske cisterne. Foto: Mojca Dumančič
V Anhovem že štiri mesece izvajajo nadomestno oskrbo s pitno vodo iz gasilske cisterne. Foto: Mojca Dumančič

Prebivalci Anhovega se po štirih mesecih od onesnaženja s pitno vodo še vedno oskrbujejo iz cisterne, ki jo dvakrat dnevno pripeljejo gasilci na osrednji vaški trg.

"Štiri mesece z gasilsko cisterno je v letu 2020 nedopustno," je poudarila članica društva Eko Anhovo in dolina Soče Mateja Sattler. Društvo je že v poletnem času Občini Kanal ob Soči predalo peticijo odgovornim na občini in jo pozvalo, naj uredijo to problematiko. "Vendar se doslej, to je v štirih mesecih, ni zgodilo popolnoma nič. To je nedopustno. Ve se, kaj bi bilo treba narediti, tudi vsi naši pozivi so bili zelo jasni, vendar vedno izzvenijo kot klic vpijočega v puščavi," je dejala Sattlerjeva.

Kanalska županja: Odgovor, zakaj zelene luči za odmik cisterne še ni, pozna NIJZ

Kanalska občina je od Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) 17. septembra prejela dodatna priporočila v povezavi s ponovno vzpostavitvijo pitne vode v naselju Anhovo. Priporočila vsebujejo 13 točk, od katerih je občina večino že izvedla, številna so birokratske narave, zadnji ukrep pa se nanaša na čimprejšnjo obnovo vodarne Močila, pa je pojasnila kanalska županja Tina Gerbec.

"Odgovor smo NIJZ-ju posredovali 30. oktobra, ko smo pridobili rezultate relevantnega števila vzorcev. Rezultati vzorčenja, ki ga še vedno tedensko izvajamo, kažejo, da je voda skladna s pravilnikom o pitni vodi in primerna za uporabo. Kljub temu zelene luči za odmik cisterne naš režijski obrat še ni prejel," je povedala županja.

Civilna iniciativa: "Vodstvi občine in Salonita Anhovo sta za okvaro vedeli dalj časa"

Kot najpomembnejši napotek na občini označujejo vzpostavitev opazovalnega monitoringa na pipi uporabnika na prizadetem delu omrežja v Anhovem. Priporočilo je, da se monitoring v prvih treh mesecih izvaja enkrat tedensko, kar tudi redno izvajajo. "Vsi doslej pridobljeni vzorci kažejo, da je pitna voda ustrezna."

NIJZ še ni posredoval pojasnil

STA je za odgovore o tem, zakaj v Anhovem ne dovolijo uporabe pitne vode iz vodovodnega sistema, zaprosil NIJZ, a se ta na prošnjo še ni odzval.

Občina Kanal ob Soči je v predlogu proračuna za leto 2021, ki bo v drugem branju obravnavan na decembrski seji občinskega sveta, rezervirala finančna sredstva za pripravo projektne dokumentacije in za začetek gradnje vodovodnega sistema zunaj industrijskega kompleksa Eternita. Prav tako nadaljujejo dejavnosti okoli obnove vodarne Močila, ki je vir pitne vode za anhovski vodovod.

Do onesnaženja pitne vode v Anhovem je prišlo 24. julija, potem ko je, kot je ob pregledu ugotovila inšpekcija, zaradi napake pri obratovanju industrijske čistilne naprave družbe Eternit industrijska odpadna voda iz bazena za mehansko prečiščeno odpadno vodo odtekala v vodovodno omrežje. Napako so isti dan odpravili.