Predstavnik civilne iniciative Danes Miha Stegel na današnji novinarski konferenci v Ljubljani. Foto: BoBo
Predstavnik civilne iniciative Danes Miha Stegel na današnji novinarski konferenci v Ljubljani. Foto: BoBo

Pogodba med občino Kanal ob Soči in Salonitom po pojasnilih predstavnika civilne iniciative Danes Mihe Stegela vsebuje tudi aneks z oznako zaupno. Iz nje izhaja, da je vodarna Močila v celoti last Salonita, ki vso vodo za podjetje pridobiva neodplačno, ima pa obveznosti periodičnega nadzora naprave, vsakodnevne priprave vode ipd. "Salonit Anhovo je torej tista pravna oseba, ki bi morala poskrbeti za redno preverjanje delovanja črpalk," je danes na novinarski konferenci v Ljubljani poudaril Stegel.

Občina se je s Salonitom z aneksom iz junija letos dogovorila za obnovo vodarne, Salonit pa bo tudi po obnovi ostal njen lastnik. Občina se je ob tem zavezala k sklenitvi najemne pogodbe, pri čemer pa strošek najemnine ni določen. "Finančnih posledic sklenitve take pogodbe torej ni mogoče oceniti, niti ne vemo, kakšni bodo stroški obratovanja, pod kakšnimi pogoji bo najemna pogodba sklenjena," je poudaril Stegel.

Pogodba s Salonitom po njegovih besedah predvideva tudi, da občina zagotavlja vodo vsem podjetjem v skupini Salonit. "Kakšna je poraba pitne vode za Salonit, ne vemo, vsekakor pa to že zdaj predstavlja dodatno breme na vodarni Močila, ki je po mnenju NIJZ-ja v določenih situacijah poddimenzionirana," je opozoril Stegel.

"Oskrba pitne vode bi morala biti neodvisna od zasebnih subjektov"

V civilni iniciativi tako menijo, da občina z aneksom k pogodbi prihaja v podrejen položaj, saj je pitna voda odvisna od objekta v zasebni lasti, ki ima celo tujega lastnika, zavezala pa se je k sklenitvi najemne pogodbe. "Ko bo prišel čas za sklepanje te pogodbe, občina ne bo imela druge možnosti, kot da nanjo pristane. To omogoča dodaten pritisk na lokalno prebivalstvo, da sprejme določene parametre funkcioniranja Salonita," je kritičen Stegel, ki meni, da bi morala biti oskrba pitne vode neodvisna od zasebnih subjektov.

V civilni iniciativi pozivajo, naj Salonit odstopi od ustanovitve zavoda

Stegel je sicer na novinarski konferenci povedal še, da je občinski svet Občine Kanal ob Soči na zadnji izredni seji potrdil predlog o ustanovitvi skupnega zavoda med občino in Salonitom, imenovanega Zavod za trajnostni razvoj, preko katerega bi za projekte pridobivali EU sredstva.

V Anhovem se je pred kratkim zbrala pisana množica ljudi, ki je zahtevala čisto vodo in zrak v svojem okolju. Foto: BoBo/Borut Živulović
V Anhovem se je pred kratkim zbrala pisana množica ljudi, ki je zahtevala čisto vodo in zrak v svojem okolju. Foto: BoBo/Borut Živulović

Prišlo je tudi do ideje, tako Stegel, po kateri bi pridobili EU sredstva za morebiten projekt daljinskega ogrevanja Deskel in Anhovega. To bi lahko bilo po ocenah civilne iniciative sporno, saj bi v primeru, da bi pridobivali odvečno toploto iz cementarne, lahko prišlo do kršenja glede izpustov emisij. Zato v civilni iniciativi pozivajo Salonit, da odstopi od nadaljnjih postopkov ustanovitve zavoda.

Stegel je tudi spomnil, da je Salonit umaknil vlogo za povečan sosežig in zdaj zahteva presojo vplivov na okolje. V civilni iniciativi ta korak pozdravljajo, ob tem pa opozarjajo na nujnost konstruktivnega dialoga, ki pa terja svoj čas.

Poziv vladi, da za rešitev problematike preveri razpoložljiva evropska sredstva

Člani matičnega odbora DZ-ja so vlado pozvali, naj preveri razpoložljiva evropska sredstva za zagotovitev pitne vode v Kanalu ob Soči. Večinoma so se strinjali, da ne gre za črno-belo problematiko, civilno iniciativo, podjetje Salonit Anhovo in občino pa so pozvali predvsem k sodelovanju.

Civilna iniciativa: "Vodstvi občine in Salonita Anhovo sta za okvaro vedeli dalj časa"

To, kar se je zgodilo v Anhovem, je direktor NIJZ-ja Milan Krek označil za eno največjih katastrof na področju oskrbe s pitno vodo v Evropi. Kot je dodal, je treba v tem primeru "sesti in se resno pomeniti". Na NIJZ-ju menijo, da mora biti sanacija vodooskrbe za občane varna in dolgoročno načrtovana, pa tudi v rokah javnih institucij, ne zasebnega kapitala.

Po oceni županje občine Kanal ob Soči Tine Gerbec je najboljša rešitev ta, za katero se je občina dogovorila s podjetjem Salonit Anhovo, v lasti katerga je vodarna Močila. Skladno s sporazumom naj bi vodarno prenovilo podjetje in jo predalo v upravljanje občini, občini pa bi ostala sredstva za druge investicije, je pojasnila.

Predsednik uprave Salonita Julijan Fortunat je na seji pojasnil, da je bila vodarna prvotno ustanovljena za oskrbo podjetja, na željo občine pa so z njo oskrbovali tudi občane. Z incidentom, ki se je julija zgodil v omrežju, Salonit nima popolnoma nič, je zagotovil. Če se bodo odločili za drugačno rešitev, bodo v Salonitu po njegovih besedah med najbolj veselimi, saj se bodo rešili bremena, stroškov in neupravičenih napadov.

Odbor je na koncu s sklepom vlado pozval, da preveri razpoložljiva evropska sredstva za namen zagotovitve pitne vode v občini Kanal ob Soči, preostale predlagane sklepe pobudnikov seje – strank SAB, SD, LMŠ in Levica – pa so zavrnili.