Skupno je bilo v tretjem četrtletju od vseh zbranih vrst odpadkov največ mineralnih (78,7 odstotka). Foto: Radio Maribor/Vesna Martinec
Skupno je bilo v tretjem četrtletju od vseh zbranih vrst odpadkov največ mineralnih (78,7 odstotka). Foto: Radio Maribor/Vesna Martinec

Ločeno so zbrali 75,1 odstotka komunalnih odpadkov, od tega 55.000 ton biorazgradljivih odpadkov, 42.000 ton papirja in papirne embalaže, 35.000 ton mešane embalaže, 16.000 ton lesa in lesene embalaže ter 13.000 ton stekla. Preostala količina je bila razdeljena med druge vrste komunalnih odpadkov, na primer kosovni odpadki, druge vrste embalaže.

Zbranih je bilo tudi 31.000 ton nevarnih odpadkov, kar je 1,2 odstotka vseh. Ločeno so zbrali 556 ton odpadnih nagrobnih sveč, so sporočili s statističnega urada.

Dva odstotka sta predvidena za porabo pri pridobivanju energije

Za predelavo po končnih postopkih je bilo predvidenih skupno približno 1,7 milijona ton odpadkov, od tega okoli 58 odstotkov za zasipanje, 40 odstotkov za recikliranje in dva odstotka za (so)sežig za pridobivanja energije.

V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je bilo v tretjem za recikliranje predvidenih za 17 odstotkov manj, za zasipanje pa 24 odstotkov manj odpadkov, vendar se je po drugi strani povečala količina, predvidena za druge načine predelave in predobdelave, in sicer za 38 odstotkov.

Za odstranjevanje po končnih postopkih je bilo predvidenih skupno 100.000 ton odpadkov. Polovica je bila namenjena za prekrivanje odlagališč in gradnjo na odlagališčih ter trajno skladiščenje. Za postopek odlaganja na odlagališčih je bilo predvidenih skoraj 43.000 ton odpadkov, od tega 38 odstotkov komunalnih.

Skupno je bilo v treh letošnjih četrtletjih predvidenih za predelavo po končnih postopkih okoli 5,6 milijona ton odpadkov, od tega 3,4 milijona ton za zasipanje in 2,1 milijona ton za recikliranje. Preostanek (približno 100.000 ton) se je sežgal v energetske namene. Po končnih postopkih so odstranili okoli 300.000 ton odpadkov, od tega so na odlagališčih odložili 125.000 ton.