ZPMS projekt Otroški parlament izvaja že od leta 1990. Projekt je sicer nastal na pobudo učencev, ki so si želeli javno spregovoriti in predstaviti svoja mnenja. Foto: BoBo
ZPMS projekt Otroški parlament izvaja že od leta 1990. Projekt je sicer nastal na pobudo učencev, ki so si želeli javno spregovoriti in predstaviti svoja mnenja. Foto: BoBo

Socialna stiska otroke bremeni bolj, kot bi si morda mislili, zato je teden brezskrbnosti v drugem okolju za zdravje in dobro počutje otrok ključnega pomena.

Neja Marković, ZPMS
Cilj programa Pomežik soncu je na brezplačno letovanje peljati čim več otrok iz socialno ogroženih družin. Foto: BoBo

Številni ob omembi imena Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) sprva pomislijo na otroška letovanja in zimovanja, a vloga ZPMS-ja je v naši družbi danes bistveno večja in pomembnejša.

Pred 65 leti je prva predsednica ZPMS-ja Ada Krivic na ustanovnem občem zboru poslanstvo zveze in njenih društev povzela z naslednjimi besedami: "Poleg neposrednega dela z otroki je naloga društev nuditi pomoč in sodelovanje vsem, ki neposredno delajo z mladino, staršem, šolam, prosvetnim socialno-zdravstvenim zavodom, ki jim je vzgoja zaupana, in vsem organizacijam ter društvom s podmladkom."

Prvotne dejavnosti, od razvedrila otrok do izobraževanj staršev, so, ker so spoznali, da je treba izboljšati življenjske razmere marsikaterega otroka, hitro razširili na humanitarne dejavnosti.

Prve kolonije in šole za starše
Podobno razvoj ZPMS-ja opiše tudi predstavnica za stike z javnostmi Neja Marković: "Prve dejavnosti so bile usmerjene v opolnomočenje otrok in mladostnikov, v ozaveščanje staršev o pravilni vzgoji, v promocijo zdravstvenega varstva in zdrave prehrane otrok ter v kakovostno preživljanje prostega časa otrok. V povojnem času, ko se je družba na novo postavljala, je ZPMS poskrbel za površine, kjer so lahko otroci preživljali prosti čas, in priskrbel igrala, s katerimi so se lahko kratkočasili. Organiziral je delovne akcije, kjer so na primer urejali otroška igrišča, gradili počitniške kapacitete itd. Prva letovanja v organizaciji ZPMS-ja so potekala že v letu ustanovitve."

Ne smemo pozabiti, da so pod okriljem ZPMS-ja nastale prve šole in klubi za starše, otroci pa so se lahko udeležili šol v naravi, cilj ZPMS-ja je bil namreč, da se vsak otrok nauči plavati in smučati. Starejše generacije se lahko spomnijo tudi Kurirčkove pošte, v sklopu katere, spomni Markovićeva, so otroci nosili sporočila o vrednotah človeka, lepoti življenja, posameznih značilnosti krajev, pa tudi o posebnih dogodkih, o katerih so slišali od starejših.

Delovanje ZPMS-ja ves čas prežeto s humanitarno noto
Kljub drugačni strukturi družbe so bile dejavnosti ZPMS-ja že v preteklosti prežete s humanitarno noto. Kot pojasnjuje Markovićeva, se številnih prostovoljnih programov ni označevalo z besedo humanitarni, ampak jih v skladu z veljavno zakonsko definicijo humanitarne dejavnosti lahko štejemo mednje. Društva so tako med drugim reševala vprašanja zanemarjenih otrok, skrbela so za šolske kuhinje, otroška igrišča in si prizadevala za vzgojo in zdravo rast otrok in mladine.

ZPMS ima po desetletjih humanitarnih dejavnosti in prizadevanj od leta 2005 tudi uradni status humanitarne organizacije. Markovićeva pojasnjuje, da danes humanitarna dejavnost predstavlja velik del njihovih dejavnosti, kot kaže, pa bo tako tudi v prihodnje: "Na žalost je kljub gospodarski rasti, ki jo imamo v zadnjem času, še vedno veliko družin in otrok, ki živijo pod pragom revščine."

Brezplačno letovanje za socialno ogrožene otroke
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje, članica ZPMS-ja, za pomoč otrokom in mladostnikom v stiski vodi projekt Botrstvo. Ta je tudi po zaslugi sodelovanja z Valom 202 postal eden najodmevnejših projektov v javnosti.

Med bolj prepoznavnimi programi je tudi Pomežik soncu. Cilj programa je čim več otrokom iz socialno nespodbudnih okolij zagotoviti brezplačno letovanje. Teden dni na morju pa za mnogo otrok pomeni več, kot bi si številni sploh lahko predstavljali: "Socialna stiska otroke bremeni bolj, kot bi si morda mislili, zato je teden brezskrbnosti v drugem okolju za zdravje in dobro počutje otrok ključnega pomena."

Ob vseh humanitarnih programih, ki potekajo pod okriljem ZPMS-ja, Markovićeva opominja na to, da se vse prepogosto dogaja, da ZPMS s svojimi akcijami in humanitarno pomočjo rešuje trenutne stiske družin in otrok, čeprav bi morali pogoje za dostojno življenje omogočiti odločevalci s sistemskimi rešitvami. "Na neki način smo korektiv države," dodaja.

ZPMS skrbi tudi za slišanost otrok, s programi Mladi raziskovalci zgodovine, Otroški parlament in Evropa v šoli, otroke in mladostnike spodbuja k iskanju lastnih interesov in krepi njihovo samozavest, hkrati pa jim daje možnost, da izrazijo svoje poglede, želje in ideje.

Zveza se lahko pohvali tudi s telefonom TOM, ki je edini splošni anonimni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji.

Po zaslugi TOM-a imajo pogled v aktualne težave mladostnikov
Seveda se je delovanje ZPMS-ja v desetletjih močno spremenilo, veliko časa jim po besedah Markovićeve vzamejo administrativna dela, spremenile so se tudi težave otrok in mladostnikov: "Zahvaljujoč našemu telefonu TOM imamo vpogled v aktualne težave, s katerimi se soočajo današnji mladostniki. V porastu so različne vrste spletnega nasilja." A na srečo opažajo, da se otroci problematike nasilja vse bolj zavedajo in so o tem pripravljeni tudi bolj odprto spregovoriti.

In kakšne so želje za prihajajoča leta? V ZPMS-ju si želijo še več posluha in podpore od odločevalcev pri njihovih prizadevanjih za boljšo prihodnost otrok in mladostnikov. Kot pravi Markovićeva, pa si bo tudi Zveza prijateljev mladine Slovenije prizadevala ostati najbolj zaupanja vredna humanitarna organizacija.

Socialna stiska otroke bremeni bolj, kot bi si morda mislili, zato je teden brezskrbnosti v drugem okolju za zdravje in dobro počutje otrok ključnega pomena.

Neja Marković, ZPMS