Vodstvo celjske bolnišnice je sicer po zamenjavi identitete dveh bolnikov ponudilo svoj odstop, a ga svet bolnišnice ni sprejel. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je v javnosti večkrat poudaril, da bi moralo vodstvo prevzeti odgovornost in odstopiti. Foto: BoBo
Vodstvo celjske bolnišnice je sicer po zamenjavi identitete dveh bolnikov ponudilo svoj odstop, a ga svet bolnišnice ni sprejel. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je v javnosti večkrat poudaril, da bi moralo vodstvo prevzeti odgovornost in odstopiti. Foto: BoBo

Predsednik sveta celjske bolnišnice Andrej Klasinc je odstopil po odkritju zamenjave identitete dveh bolnikov v celjski bolnišnici, so potrdili na ministrstvu za zdravje. O tem je sicer prva poročala Tarča. Klasinc je eden od petih predstavnikov vlade v svetu zavoda.

Nekdanja predsednica zdravniške zbornice in nekdanja varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik je za Odmeve dejala, da je zamenjava bolnikov v SB-ju Celje odprla vprašanje, kako postopati ob neželenih dogodkih. "Kako ravnati v takih primerih? Zdi se, da ne minister ne njegovi bližnji sodelavci niso seznanjeni s tem, kako se takšni dogodki obravnavajo. Vehementno ravnanje je le prililo ogenj na bolečino svojcev in zdravstvenih delavcev."

Čebašek Travnik je opozorila, da v Sloveniji nimamo registra, ki bi zbiral neželene dogodke v zdravstvu. Na podlagi teh podatkov bi lahko oblikovali spremembe v postopkih. "Številke neželenih dogodkov so pri nas podobne kot v drugih državah, res pa je, da se pri nas ne poroča o tem tako, kot bi se moralo. Zaposleni v zdravstvu si o tem praktično ne upajo govoriti. Pri nas nimamo ozračja, v katerem bi se varno in brez strahu pred posledicami o morebitnih neželenih dogodkih lahko pogovarjali. Zato številke ostajajo zakrite."

Čebašek Travnik je še dodala, da so napake v zdravstvu običajno rezultat organizacijskih pomanjkljivosti, kriminaliziranje zdravstvenih delavcev pa vodi v napačno smer, saj le še spodbuja prikrivanje in zmanjševanje možnosti, da bi se napake odpravile. Odstavljanje vodstva se ji zato ne zdi smiselno, po njenem mnenju je pomembnejše analiziranje napak in izboljševanje protokolov. Javnost je tudi pozvala, naj ne obsoja zdravstvenih delavcev, preden so vsi postopki končani.

O njegovi razrešitvi in člana sveta bolnišnice Primoža Stošickega naj bi vlada razpravljala na petkovi dopisni seji, poroča portal 24ur. Namesto Klasinca in Stošickega naj bi vlada v svet celjske bolnišnice imenovala Mojco Kert in Tadeja Hata.

Vodstvo bolnišnice je sicer prejšnji teden podalo odstopne izjave, a jih svet zavoda ni potrdil.
Zato je takrat vlada razrešila predstavnika ustanovitelja v celjski bolnišnici Mitjo Pirmana in namesto njega imenovala Tomaža Subotiča.

Ovadba vodstva celjske bolnišnice

Kot so sporočili z ministrstva za zdravje, je bilo v postopku izrednega notranjega nadzora ugotovljeno, da je bila reševalcema Zdravstvenega doma Sevnica predana vsa zdravstvena dokumentacija za vsakega izmed dveh stanovalcev v ločenih mapah z vsemi identifikacijskimi podatki in zdravstveno izkaznico.

Na ministrstvu ob tem opozarjajo, da "v oči bode dejstvo, da sta bila ob odhodu v bolnišnico oba stanovalca oblečena v svoja oblačila, na katerih so bile identifikacijske oznake s priimkom in začetnico imena stanovalca". Ob tem opozarjajo na še eno nenavadno okoliščino, ki bi bila lahko po mnenju ministrstva morda pomembna, če ne celo ključna, za razjasnitev izrednega dogodka v bolnišnici Celje – preživeli bolnik je bil ob vrnitvi v dom upokojencev oblečen v svoje hlače, ki so bile označene z njegovim pravim imenom, medtem ko se je vsa spremljajoča dokumentacija nanašala na drugega bolnika, prav tako je na roki imel zapestnico z napačnimi podatki oziroma podatki drugega bolnika.

Zaradi nenavadnih okoliščin in očitnih nedoslednosti, ki so se dogajale ob sprejemu in med zdravljenjem v celjski bolnišnici, bo ministrstvo za zdravje zaradi objektivne odgovornosti in suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti zoper vodstvo celjske bolnišnice podalo ovadbo organom pregona. Postopek nadzora ob tem ni pokazal na nobeno napako, nepravilnost ali pomanjkljivost, ki bi jo zagrešilo osebje Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu ob predaji reševalnemu prevozu, pred predajo ali po njej, so še zapisali.

Ministrstvo bo ovadilo vodstvo celjske bolnišnice

Zdravniška zbornica: Ovadba je preuranjena

Zdravniška zbornica Slovenije ovadbo ministrstva za zdravje zoper vodstvo splošne bolnišnice Celje zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti ocenjuje kot povsem preuranjeno. Zato podpirajo celovit strokovni in upravni nadzor v obliki sistemskega nadzora, ki ga je odredilo ministrstvo za zdravje in v njem tudi sodeluje, so zapisali v sporočilu za javnost.

Zakon o zdravstveni dejavnosti predvideva, da pristojna komisija v postopku nadzora izvede vsa nadzorna dejanja, ki so potrebna za razjasnitev in ustrezno analizo vseh okoliščin konkretnega primera. O svojih ugotovitvah komisija poda zaključno poročilo in v njem predlaga ukrepe, ki so glede na izsledke nadzora primerni in potrebni, med katerimi je tudi naznanitev suma storitve kaznivega dejanja. "V tem primeru takega poročila še ni, saj so v tem tednu tekli šele postopki imenovanja članov v komisijo," so pojasnili in opozorili, da tak pristop uveljavlja in utrjuje kulturo obtoževanja ter iskanja krivcev še preden so razjasnjene vse okoliščine.

To ruši zaupanje na vseh ravneh in odvrača od prevzemanja vodstvenih funkcij v javnih zavodih, kar bo še dodatno pospešilo razkroj javnega zdravstvenega sistema. Prav tako to ne prispeva k temu, da bi lahko tragičen primer najprej strokovno natančno analizirali in na podlagi ugotovitev vzpostavili sistemske izboljšave za povečanje varnosti pacientov, menijo.

Zbornica opozarja, da se je treba tako iz pietete do svojcev kot zaradi ohranitve kredibilnosti odločevalcev na ministrstvu vzdržati delnih komentarjev do razjasnitve vseh okoliščin. "O ukrepih naj se odloča le na podlagi neizpodbitno ugotovljenih dejstev, saj v nasprotnem ministrstvo pod vprašaj postavlja tudi utemeljenost z zakonom predpisanega instituta nadzorov," so še zapisali.

Celjska bolnišnica v primeru ovadbe napoveduje dejavno sodelovanje

Celjska bolnišnica ob napovedi ministrstva za zdravje, da bo proti vodstvu zaradi objektivne odgovornosti in suma povzročitve smrti iz malomarnosti pri nedavni zamenjavi identitete bolnikov podalo ovadbo, obljublja dejavno sodelovanje. Ob tem so iz bolnišnice znova opozorili, da je izredni interni strokovni nadzor nedvoumno pokazal, da je bil bolnik, ki je pozneje umrl, za akutno bolezen zdravljen ustrezno. Glede na rezultate nadzora je bil bolnik zdravljen skladno s smernicami zdravljenja zaznanega akutnega stanja, so poudarili.

Prekinitev pri terapiji njegovih kroničnih bolezni je bila po navedbah Splošne bolnišnice Celje tako kratkotrajna, da ni privedla do dokumentiranega zapleta. Poleg tega je bil bolnik ves čas klinično spremljan, so zapisali. Kot so navedli, so dogodek takoj sami prijavili policiji in ji predali vse zahtevane informacije, z njo pa bodo dejavno sodelovali tudi vnaprej.

Sorodna novica V celjski bolnišnici zamenjali dva pacienta, umrlega pokopali pod napačno identiteto

Glede nenehnih pozivov ministra za zdravje Danijela Bešič Loredana k odstopu vodstva bolnišnice so spomnili, da je vodstvo bolnišnice podalo odstopne izjave, a jih svet zavoda ni potrdil. Opomnili so na besede direktorja bolnišnice Aleksandra Svetelška in strokovnega direktorja Franca Vindišarja, ki sta javno večkrat povedala, da bosta v primeru, da bi zunanji nadzori dokazali izključno krivdo bolnišnice, s funkcije takoj odstopila sama.

V bolnišnici ves čas od zaznave dogodka zamenjave identitete dveh bolnikov poudarjajo, da podpirajo celovito preiskavo nad sistemom obravnave bolnikov z zmanjšano sposobnostjo pri komunikaciji in njihovega prehajanja med ustanovami, ki jih obravnavajo. Le podroben pregled postopkov v vseh institucijah in njihova analiza bodo pomagali k izboljšanju kakovosti in uvedbi sprememb, ki bodo zmanjšale tveganje za podobne dogodke v prihodnje, so prepričani. Po njihovem mnenju zaposleni ne smejo postati krivci za dolgoletne sistemske anomalije. Glede na to od odločevalcev pričakujejo, da se bodo do zaključka preiskave izogibali kriminaliziranju dogodka in javnim pritiskom na celotno zdravstveno osebje.

V teku več nadzorov

Glede dogodka sicer poteka več drugih nadzorov, ministrstvo pa je prejšnji petek sprožilo postopke za uvedbo sistemskega nadzora. Ob tem je Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu pozval Zdravniško zbornico Slovenije in Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije, da za izvedbo strokovnega nadzora s svetovanjem imenujeta svoje člane v komisijo za izvedbo sistemskega nadzora, ki jo bo nato imenoval urad. Nadzor izvaja tudi zdravstveni inšpektorat, ministrstvo pa je k uvedbi ločenega nadzora pozvalo tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je v sredo pojasnil zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan.

Minister, ki v oddajo Tarča v četrtek ni prišel in kot razlog navedel bolezen, je dogajanje zjutraj, še preden je prišlo sporočilo o ovadbi, komentiral v oddaji Dobro jutro. "Več nepravilnosti se je zgodilo, zato mislim, da mora vodstvo bolnišnice odgovarjati, vendar bomo počakali, ko se vse skupaj konča. Seveda mora pa javnost vedeti tudi delne rezultate teh nadzorov, ki niso prav prijetni in kažejo, da je v celi verigi, tako v tako pri organizacijski lahko tudi strokovni, prišlo do napak, ki se v našem zdravstvenem sistemu ne smejo več nikoli zgoditi," je poudaril.

Ustvarjalci Tarče so od ministrstva za zdravje zahtevali pojasnitev, ali je šlo pri odpovedi gostovanja v Tarči in pojasnitvi, da gre za bolezen, za zavajanje. Odgovor še vedno pričakujemo, so zapisali. Vprašanje, ali je minister oz. ali so njegovi sodelavci zavajali javnost, ko so za razlog za neudeležbo navajali bolezen, čez slabih 12 ur pa je gostoval v oddaji naše televizije, torej za zdaj ostaja neodgovorjeno.

Zamenjava se je zgodila v triažnem prostoru urgentnega centra celjske bolnišnice

V celjski bolnišnici je prejšnji teden prišlo do zamenjave identitete dveh bolnikov, ki so ju z istim reševalnim vozilom pripeljali iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu. Sprejeli in identificirali so ju na podlagi sprejemne dokumentacije in informacije reševalnega osebja Zdravstvenega doma Sevnica, ki ju je pripeljalo. V času zdravljenja je eden od bolnikov umrl, zaradi zamenjave identitete pa so bili o smrti obveščeni svojci napačnega bolnika. Za napačno identifikacijo so izvedeli prejšnjo sredo, ko so umrlega bolnika že pokopali.

Izredni strokovni nadzor v bolnišnici je pokazal, da je do zamenjave bolnikov prišlo v triažnem prostoru urgentnega centra celjske bolnišnice ob predaji bolnikov med reševalcema ZD-ju Sevnica v triažo. Vodstvo bolnišnice je ponudilo odstop, a ga svet zavoda ni sprejel. Minister je po objavi ugotovitev nadzora v bolnišnici dejal, da je odgovorno vodstvo bolnišnice. "Seveda je pa to vse v domeni sveta zavoda, tako da jaz pričakujem, da se v naslednjih korakih o vseh poročilih inšpekcijskega nadzora, pa sistemskega nadzora svet zavoda kot nadzorni organ vendarle opredeli in bodo pač postopki izpeljani ustrezno, tako kot morajo biti," je še dodal.

Vodstvo je sicer po zamenjavi identitete dveh bolnikov ponudilo svoj odstop, a ga svet bolnišnice ni sprejel. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je sicer v javnosti večkrat poudaril, da bi moralo vodstvo prevzeti odgovornost in odstopiti.

Zamenjava bolnikov