Peticiji proti privatizaciji je po anketi Dela naklonjenih 44 odstotkov vprašanih, peticiji za privatizacijo pa 36. Foto: MMC RTV SLO
Peticiji proti privatizaciji je po anketi Dela naklonjenih 44 odstotkov vprašanih, peticiji za privatizacijo pa 36. Foto: MMC RTV SLO

Anketa Dela je pokazala, da je peticiji Za privatizacijo bliže 36 odstotkov vprašanih, peticiji Preprečite razprodajo pa 44 odstotkov. Proti privatizaciji so podporniki ZL-ja, SMC-ja in starejši, podpirajo pa jo podporniki NSi-ja, SDS-a in anketiranci, stari od 36 do 49 let.

Vprašani so odgovarjali tudi na vprašanja o napovedanih varčevalnih ukrepih v šolstvu. Skoraj polovica vprašanih, oziroma 49 odstotkov, varčevalnih načrtov ministrstva za šolstvo ne podpira. 24 odstotkov varčevanja v šolstvu sploh ne podpira. Podpora načrtom ministrstva je tako zelo nizka. 22 odstotkov jih podpira, zelo podpirata pa jih le dva odstotka.

Anketo je opravil oddelek za tržne raziskave Delo Stik 20. in 21 januarja na vzorcu 400 državljanov.

Podpora stavki
Stavko zaradi tega bi podprlo 58 odstotkov vprašanih, ne bi je pa podprlo 35 odstotkov. Kot poroča Delo, se da iz križanja sociodemografskih podatkov sklepati, da morebitno stavko bolj odločno podpirajo mlajši, stari od 18 do 35 let.

Večina vprašanih, in sicer 58 odstotkov, tudi meni, da bo vlada popustila v konfliktu s šolskimi sindikati. Da bodo popustili sindikati, meni petina anketiranih. Zanimivo je, da to nadpovprečno pogosto menijo anketiranci, stari ravno od 18 do 35 let. Glede tega vprašanja se ni znalo opredeliti 22 odstotkov vprašanih.

Tretjina za omogočanje znosnega prenosa valute posojila v evro
Anketa Dela je raziskala tudi mnenje anketirancev glede težav zaradi posojil v švicarskih frankih. Da bi morale banke posojilojemalcem omogočiti znosen prenos valute posojila v evro, meni 33 odstotkov vprašanih. Nekaj manj, 30 odstotkov, pa jih meni, da posojilojemalci sami nosijo tveganje za valutno nihanje.

Banke bi morale ohraniti vrednost obrestne mere na ravni pred nenadnim povečanjem, meni 20 odstotkov vprašanih, da v posojilno pogodbo med stranko in banko ni mogoče posegati, pa meni 6 odstotkov anketiranih.