Ljubljanska nadškofija in država sta si po dolgotrajnih postopkih le razdelili Blejski otok. Foto: EPA
Ljubljanska nadškofija in država sta si po dolgotrajnih postopkih le razdelili Blejski otok. Foto: EPA

Blejska župnija bo tako v skladu z dogovorom tudi umaknila pritožbo, ki jo je glede denacionalizacijskega zahtevka naslovila na evropsko sodišče. Tako se končuje večletni boj ljubljanske nadškofije, ki je želela vrnitev Blejskega otoka v naravi. Ker nadškofiji v Sloveniji ni bilo ugodeno, se je s pritožbo obrnila na Evropsko sodišče za človekove pravice.

Pritožba je zdaj umaknjena, prav tako pa se je nadškofija odpovedala zahtevi po vrnitvi otoka, ki kot geografska enota ostaja javno dobro. Država bo v zameno za to blejski župniji, ki že ima v lasti cerkev sredi otoka, v last in posest vrnila tudi druge objekte na otoku.

Tako bosta uresničena prvotni predlog in stališče Spomeniško varstvene službe v Kranju z začetka denacionalizacijskega postopka. Stavba Proštije bo tako namenjena muzejski predstavitvi Dokumentov slovenstva, kar so se sicer dogovorili že v prejšnjih medsebojnih usklajevanjih.

Blejski župnik Janez Ambrožič je z rešitvijo zadovoljen, saj bodo zdaj lahko končno v miru delali naprej. Na ljubljanski nadškofiji pa bodo sporazum komentirali v prihodnjih dneh.

A. M.