Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Čeprav se bo zakon začel uporabljati s 1. januarjem 2024, se bodo številne pravice in storitve dolgotrajne oskrbe v prihodnjih dveh letih uveljavljale postopoma. Med drugim bodo centri za socialno delo (CSD) novo vlogo dobili čez leto dni, saj bodo zadolženi za ocenjevanje in odločanje o pravicah do dolgotrajne oskrbe. Predstavniki CSD-jev ob tem opozarjajo, da bodo dodatne naloge še zaostrile kadrovsko stisko, s katero se spopadajo.

Sekretarka skupnosti CSD-jev Slovenije Tatjana Milavec je za Radio Slovenija sicer potrdila, da dobivajo nove kadre. S 1. decembrom je vsak center dobil enega dodatnega zaposlenega, centra za socialno delo Maribor in Ljubljana, ki sta večja, pa po dva. "Skupaj je to 18 novih zaposlitev," je pojasnila. A kot je za Radio Slovenija poročala novinarka Alenka Terlep, bo to premalo. Vlada ob tem sicer za lajšanje kadrovske stiske obljublja tudi interventni zakon.

Studio ob 17.00

O tem, kakšna je mreža domov za starejše in s kakšnimi težavami se ukvarjajo, kakšne so čakalne vrste, kadrovske stiske in kaj lahko pričakujejo od zakona o dolgotrajni oskrbi, bo voditeljica Alenka Trlep z gosti govorila v Studiu ob 17-ih na Prvem programu Radia Slovenija.

Kadre bo sicer ob prevzemanju novih nalog treba tudi izobraziti. "Ne samo strokovni delavci, ki bodo potrebovali izobraževanja za opravljanje dela, ampak tudi obstoječi zaposleni, ki delajo na področju varstva odraslih, potrebujejo določena znanja," je poudarila sekretarka Tanja Milavec. Na centrih opozarjajo, da niso oni tisti, ki bi lahko presojali zdravstveno stanje in s tem obseg oskrbe. Ocenjevalni listi imajo preslabo izdelana merila, s tem dopuščajo preveč osebne note in morda lahko oceno postavljajo pod vprašaj.

Ljudje od zakona pričakujejo veliko, zato se na CSD-jih bojijo, da "bodo za ves gnev, ki bo ob uveljavitvi zakona prisoten v javnosti, spet grešni kozel centri za socialno delo", je dejala Milavec. Ob tem so v skupnosti CSD-jev zaskrbljeni tudi glede tega, ali bodo na koncu oskrbo dobili vsi, ki jo potrebujejo, saj javna mreža storitev ne ustreza potrebam.

Vse globlje kadrovske in finančne težave domov za starejše

Na poglabljanje kadrovske krize in finančne težave so na seji skupščine prejšnji teden opozorili tudi člani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. "Že dalj časa opozarjamo na kadrovsko krizo, prenizke cene storitev in nezadostna sredstva za vlaganja, žal pa vedno znova ugotavljamo, da temu ne sledijo nujno potrebni ukrepi. Domovi za starejše in posebni zavodi za odrasle zaradi pomanjkanja delavcev napovedujejo nadaljnje zapiranje bivalnih enot in oddelkov, zaradi neustreznih cen storitev pa se številni spopadajo z vse večjimi težavami v poslovanju," je povedal sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Denis Sahernik.

Sorodna novica Pošiljajo obvestila o zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, plačljivo bo postalo sredi leta 2025

Da bi skupaj poiskali rešitve, so na okroglo mizo povabili predstavnike petih ministrstev, ki vsako na svojem področju krojijo izvajanje varstva starejših in posebnih skupin odraslih v institucijah in zunaj. "Žal pa tudi to, da sta se nam pridružila zgolj predstavnika ministrstva za solidarno prihodnost, ponovno potrjuje, da področje varstva starejših in posebnih skupin odraslih ni prednostna naloga pristojnih, čeprav so med izvajalci vse glasnejša opozorila, da je sistem tik pred razpadom," je dejal.

Ker se s kadrovsko stisko spopada večina socialnih zavodov, je skupnost že večkrat zahtevala sprejetje ukrepov za reševanje kadrovske problematike, od boljšega vrednotenja vseh delovnih mest do izboljšanja delovnih pogojev z zagotovitvijo sredstev za nakup sodobne opreme ter možnostjo prijaznejšega usklajevanja službenega in zasebnega življenja.