Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar. Foto: BoBo/Luka Dakskobler
Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar. Foto: BoBo/Luka Dakskobler

Pogodbo o zagotavljanju poslovnih prostorov z Družbo za svetovanje in upravljanje (DSU) je lani podpisal takratni minister Aleš Hojs.

Spletni portal Necenzurirano je v četrtek poročal, da naj bi bili še pred uradnim začetkom gradnje novih poslovnih prostorov, v katere bi preselili ministrstvo in policijo, največji posli že razdeljeni, tudi za izbor gradbenega izvajalca. Poleg tega naj bi vpleteni s hitenjem pri pripravi projektne dokumentacije želeli pripeljati projekt tako daleč, da ga ne bi bilo več mogoče ustaviti.

Na notranjem ministrstvu so za v odzivu za spletni portal v odzivu pojasnili, da je ministrica Bobnar po začetku mandata odredila revizijo postopkov v zvezi z nepremičnim stvarnim premoženjem, med drugim "poslovanje ministrstva glede gradnje nove stavbe na Litostrojski". Odločitev glede nadaljnjih postopkov bo ministrstvo sprejelo po tem, ko bodo znani zaključki revizije, predvidoma septembra.

Izbrano mariborsko podjetje Plan B

Kot še poroča portal, je DSU, ki bo za ministrstvo gradila poslovne prostore, januarja letos "po vrsti zapletov in popravkov razpisne dokumentacije" izbrala mariborsko podjetje Plan B. Potencialni interesenti so v postopku javnega naročila opozarjali na več spornih pogojev, ki naj bi omejevali konkurenco.

V začetku maja so Plan B in njegovi podizvajalci tudi že dobili prvo plačilo. Po tem, ko so končali pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, jim je DSU nakazal okoli 750.000 evrov. To predstavlja slabo petino celotnega pogodbenega zneska. Zdaj izdelujejo projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje, kar je predpogoj za objavo javnega razpisa za izbiro gradbenega izvajalca.

Potrebovali so tudi soglasje ministrstva za notranje zadeve in ga še pred zamenjavo oblasti dobili, poroča Necenzurirano. Tako je ministrstvo v aprilu potrdilo "programske zasnove za potrebe nadaljnjega projektiranja in izgradnje objektov". Na tej podlagi so bile pripravljene "nove idejne zasnove o številu in namenu potrebnih prostorov, številu delovnih mest in drugih površin. Izdelane idejne zasnove služijo kot arhitekturne podlage za izdelavo dokumentacije za izvedbo gradnje (arhitekture, elektro in strojnih inštalacij)".

Po informacijah portala naj bi na DSU-ju naročili projektantom, naj kljub dopustom in odsotnosti sodelavcev pohitijo z delom in čim prej oddajo načrte, gradbene situacije in drugo dokumentacijo. To naj bi naredili zaradi bojazni, da bi projekt novih poslovnih prostorov ministrstva doživel enako usodo kot številne druge naložbe Janševe vlade, ki so že zaustavljene ali pa so v postopku revizije.

Za odgovorne na ministrstvu je zdaj ključno vprašanje, kolikšni bodo stroški morebitne zaustavitve projekta. "Pogodbeni stranki sta v skladu z veljavno zakonodajo dolžna druga drugi povrniti vso škodo, ki bi jima nastala zaradi kršitve te pogodbe s strani druge stranke te pogodbe. Na višino zneska morebitne škode vpliva večje število okoliščin, zato v tem trenutku konkretnega zneska ni možno podati," so za portal pojasnili na ministrstvu.