Rebalans prinaša 10 milijonov evrov višje odhodke v primerjavi z zdaj veljavnim. Foto: MMC RTV SLO
Rebalans prinaša 10 milijonov evrov višje odhodke v primerjavi z zdaj veljavnim. Foto: MMC RTV SLO
Alenka Bratušek
Zdaj veljavni proračun je bil načrtovan povsem nerealno, je dejala Bratuškova. Foto: BoBo
Dejan Židan
Kmetijski minister Židan je po lastnih besedah opozoril na nekatera tveganja, ki jih prinaša rebalans. Če se bodo ta uresničila, bo vlada vključila črpanje proračunskih rezerv, je razkril. Foto: BoBo
Grilc je poudaril, da se sredstev za živo kulturo niso dotikali. Foto: BoBo
Primanjkljaj bo še za pol milijarde večji
Rebalans krči sredstva ministrstvom


Kljub zaradi recesije nižjim prihodkom pa vlada v rebalansu predvideva za 10 milijonov evrov več odhodkov, je za 2. jutranjo kroniko Radia Slovenija poročala Zdenka Bakalar.

Poglavitni posegi v proračun
Javni uslužbenci bodo ta mesec prejeli nižje plače od pol do pet odstotkov, kar pomeni 190 milijonov evrov prihranka. Plačna masa je glede na lanski proračun nižja za dobrih šest odstotkov. Višji DDV naj bi v proračun dodatno prispeval 100 milijonov. Vlada z rebalansom zagotavlja dobro milijardo za banke. To so poglavitni posegi v proračun.

Višji davki, a prihodkov vse manj
Prihodkov je kljub višjim davkom vse manj. Poleg dviga DDV-ja so predvideni še obdavčitev srečk, višje sodne takse, dražja registracija avtomobilov. Davek na sladke pijače so sicer opustili. Vseh prihodkov bo za dobrih osem milijard evrov.
Več za obresti, manj za investicije
Vlada je morala pokojninski blagajni dodatno zagotoviti 140 milijonov evrov - skupaj letos milijardo in pol. Precej se je povečal strošek za obresti, in sicer s 700 na 820 milijonov evrov. Vlada je z rebalansom znižala denar za investicije in materialne stroške.

10 milijonov evrov višja poraba

S predlaganim rebalansom predvideva za 10 milijonov evrov višjo porabo, kot je določena v sprejetem proračunu. Odhodki bodo tako znašali 9,6 milijarde. In ker novi davki ne bodo dovolj donosni, bo vrzel pokrilo zadolževanje. Letošnji proračunski primanjkljaj bo tako milijardo in pol, torej blizu petih odstotkov bruto domačega proizvoda. S tem pa se breme uravnoteženja preloži na proračun za prihodnje leto, je poročala Zdenka Bakalar.

Rebalans na štirih odborih
Rebalans bo moral pred 9. julijem, ko naj bi ga na seji potrjevali poslanci, najprej skozi sito delovnih teles, poroča STA. Postopek bo trajal ves teden, danes pa so ga obravnavali štirje odbori: za kmetijsko, gozdarstvo, prehrano in okolje; za kulturo, za notranje zadeve; za javno upravo in lokalno samoupravo ter za obrambo.
Spremembe je premierka Alenka Bratušek pojasnila z besedami, da je bil proračun za leto 2013 načrtovan "povsem nerealno", kar po njenem mnenju dokazuje tudi podatek, da je primanjkljaj že maja presegel letno pričakovano raven.
Predlog rebalansa so socialni partnerji prejšnji teden obravnavali na Ekonomsko-socialnem svetu. Sindikati so izrazili pomisleke glede načrtovanega zmanjšanja sredstev za infrastrukturo in glede reševanja bank, še poroča STA.
Kmetijstvo se krči za 85 milijonov
Rebalans proračuna za ministrstvo za kmetijstvo in okolje za letos predvideva krčenje sredstev za 85 milijonov evrov na dobrih 730 milijonov. To po besedah ministra Dejana Židana omogoča opravljanje najnujnejših nalog ministrstva.
Židan je poudaril, da je to ministrstvo v zadnjih letih najbolj zmanjšalo število zaposlenih. Pri rebalansu tako niso posegali v transferje javnih zavodov in zmanjševali postavk, ki zagotavljajo sistem varne hrane. Dosežen pa je bil dogovor glede rednih letnih veterinarskih pregledov na kmetijah, ki se bodo izvajali na tri leta in bodo nekoliko cenejši.
Za materialne stroške bo z rebalansom namenjenih 10 odstotkov manj, zmanjšana je tudi postavka za promocijo. Na tveganja pa je minister opozoril pri postavki sredstev za gozdarstvo. Poudaril je, da bodo zahtevali, da tu tudi vodstvo Zavoda za gozdove Slovenije predstavi, kako poteka racionalizacija dela in kako uspešno iščejo dodatna sredstva na trgu v Sloveniji in tujini.

Židan pa je priznal pomanjkanje sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč. Financiranje so sicer zvišali za Sečoveljske soline in za Posočje, kjer je v ozadju podpisanih že več pogodb in bi ob pomanjkanju sredstev nastala velika gospodarska škoda.

Proračun ministrstva za kulturo manjši za 16 milijonov evrov
Proračun ministrstva za kulturo se z rebalansom s 179 milijonov zmanjšuje na 163 milijonov evrov. Minister za kulturo Uroš Grilc je poudaril, da se živih programov v kulturi niso dotikali. Sredstev tako niso zmanjševali ljubiteljski kulturi in nevladnim organizacijam, kjer so ta s pogodbami že razdeljena.
V predlogu rebalansa niso niti zmanjševali sredstev za samozaposlene, Slovenski filmski center in Javno agencijo za knjigo ter narodne skupnosti in ranljive skupine. Tako kot drugod so bile tudi v kulturi najbolj na udaru naložbe, kjer so zmanjšali sredstva javnim zavodom za skoraj 1,4 milijona evrov.

Ob zaskrbljenosti nekaterih poslancev glede usode javnih zavodov ob predvidenem zmanjšanju sredstev je minister pojasnil, da bodo najbolj na udaru največji proračunski uporabniki. SNG Opera in balet Ljubljana, SNG Drama Ljubljana, SNG Maribor, Cankarjev dom bodo tako v zadnjem delu leta morali izvesti nekatere programske prilagoditve.

Manj za vojake ter Upravo za zaščito in reševanje
Z rebalansom proračuna v delu, ki se nanaša na obrambni resor, se je danes seznanil tudi odbor za obrambo. Pristojnemu ministrstvu predlog rebalansa namenja za okoli 22 milijonov oziroma za 5,8 odstotka manj sredstev od do zdaj predvidenih.

Največje znižanje v nominalnem obsegu sredstev je predvideno pri finančnih sredstvih Slovenske vojske, relativno pa se bo najbolj znižal obseg sredstev upravnega dela ministrstva za obrambo in Uprave RS za zaščito in reševanje.

Primanjkljaj bo še za pol milijarde večji
Rebalans krči sredstva ministrstvom