"Vsi ti ukrepi s področja družinske politike začasne narave, kar pomeni, da bodo veljali do leta, ki sledi letu, v katerem bo gospodarska rast dosegla 2,5 odstotka rasti BDP-ja," pravi Ana Vodičar. Foto: BoBo
Če ste bili dovolj hitri, vas varčevanje ne bo prizadelo v polni meri

Na ministrstvu za delo so predstavili nekatere podrobnosti uveljavitve zakona o uravnoteženju javnih financ.

Generalna direktorica direktorata za družino na ministrstvu za delo Ana Vodičar je glede otroškega dodatka, starševskega nadomestila, dodatka za veliko družino in pomoči ob rojstvu otroka pojasnila, da se za vse, ki so v letošnjem letu te pravice že uveljavljali in torej že imajo odločbe, ne spremeni nič.

Prav tako bodo centri za socialno delo še po starem odločali o vlogah, ki so bile oddane pred uveljavitvijo zakona o uravnoteženju javnih financ, torej pred 31. majem. Novosti, ki jih prinaša zakon, bodo veljale za osebe, ki so ali bodo vlogo za posamezno pravico vložile po uveljavitvi zakona.

Pred varčevanjem nas reši le gospodarska rast
Edina izjema je po besedah Vodičarjeve starševski dodatek, ki se zvišuje z 200 na 251 evrov. Višji znesek bodo namreč dobili vsi upravičenci, ki jim bo izdana odločba po uveljavitvi zakona o uravnoteženju javnih financ, tudi če so vlogo vložili pred njegovo uveljavitvijo.

Pojasnila je tudi, da staršem, ki so jim za leto 2012 centri za socialno delo že izdali odločbo o znižanem plačilu vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka, pravica do brezplačnega vrtca preneha 1. junija. Pristojni centri za socialno delo bodo zato staršem po uradni dolžnosti izdali nove odločbe o znižanem plačilu vrtca. Tem staršem torej nove vloge ni treba oddajati.

"Tisti starši, ki odločbe za subvencijo vrtca še niso prejeli, bodo pozneje prejeli dve odločbi, eno, ki bo veljala do konca maja in eno, ki bo veljala od 1. junija dalje," je pojasnila.

"Naj povem, da so vsi ti ukrepi s področja družinske politike začasne narave, kar pomeni, da bodo veljali do leta, ki sledi letu, v katerem bo gospodarska rast dosegla 2,5 odstotka rasti BDP-ja," je še dodala.

Študentsko delo bo dražje
Zoran Kotolenko
z direktorata za trg dela in zaposlovanje je povedal, da bodo vloge za uveljavitev nadomestila za brezposelnost, ki so bile oddane do uveljavitve zakona, obravnavane po še do takrat veljavni zakonodaji. Vloge, ki bodo oddane po uveljavitvi zakona, pa bodo, ne glede na to, kdaj je upravičencu prenehalo delovno razmerje, obravnavane po novem zakonu.

O koncesijski dajatvi na študentsko delo je povedal, da je datum njenega obračuna na isti dan, kot je bila opravljena storitev študentskega servisa, ne glede nato, kdaj je bilo delo opravljeno in kdaj je bila izdana napotnica, kar pomeni, da mora biti na fakturi, ki bo izdana za opravljeno storitev od 1. junija naprej obračunana 23-odstotna koncesijska dajatev.

Nekateri upokojenci bodo dobili informativni izračun ZPIZ-a
Generalni direktor direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela Peter Pogačar pa je izpostavil, da bodo junija upokojencem, ki prejemajo pokojnino ali del pokojnine, ki nima podlage v vplačanih prispevkih in se jim bo po zakonu o uravnoteženju javnih financ ta del pokojnine zmanjšal, poslali informativni račun z ZPIZ-a.

Če ste bili dovolj hitri, vas varčevanje ne bo prizadelo v polni meri