"Pri uveljavljanju pravice do otroškega dodatka oziroma do znižanega plačila vrtca se ne bo več upošteval materialni položaj, torej lastništvo materialnih sredstev družine, ampak le še dohodki," je napovedal minister Janez Cigler Kralj. Foto: BoBo

Ministrstvo za delo predlaga spremembe družinske in socialne politike. Napovedane so spremembe treh zakonov, ki so še v medresorskem usklajevanju. Ključni novosti se nanašata na izračun letnih pravic in spremenjeno dodeljevanje otroškega dodatka.

Predloge zakonodajnih sprememb s področja trga dela, družinskih in socialnih transferjev je na novinarski konferenci predstavil minister za delo Janez Cigler Kralj. Po njegovih besedah želijo z njimi bolj ločiti družinsko in socialno politiko in zaščititi ranljive skupine. Z novelo zakona o urejanju trga dela pa naj bi brezposelne spodbudili k prevzemanju odgovornosti.

Z novelo zakona o urejanju trga dela bi se podaljšala možnost vključitve v program javnih del z dveh na štiri leta. Polega tega bi bilo brezposelnemu po treh mesecih lahko ponujeno delovno mesto z zahtevano eno stopnjo nižjo izobrazbo od dosežene, po šestih mesecih pa z zahtevano dve stopnji nižjo izobrazbo, je pojasnil minister.

"Ljudem, ki iščejo zaposlitev, želimo pomagati, da bodo bolj motivirani, da najdejo zaposlitev. Gospodarstvo išče zaposlene, pa jih ne najde več, čeprav imamo 74.000 ljudi vpisanih v evidenco brezposelnih. S tem želimo pomagati brezposelnim, da dejansko spoznajo, da je zaposlitev lahko najboljši način prevzemanja odgovornosti zase in za svoje bližnje," je minister Cigler Kralj pojasnil v Odmevih, zakaj naj bi iskalci zaposlitve po novem morali sprejeti zaposlitve, ki zahtevajo nižjo izobrazbo.

Otroški dodatki zgolj na podlagi dohodkov, socialna pomoč tudi v naravi?

Spremembe glede otroškega dodatka

Druga novost je večja ločenost družinske in socialne politike, kar zadeva letne pravice, kot so otroški dodatek, subvencija plačila vrtca, kosila in malice ter državne štipendije. "Pri uveljavljanju pravice do otroškega dodatka oziroma do znižanega plačila vrtca se ne bo več upošteval materialni položaj, torej lastništvo materialnih sredstev družine, ampak le še dohodki," je spremembo pojasnil Cigler Kralj. Kot je pojasnil v Odmevih, je nov informativni izračun "naslednja stopnja reorganizacije centrov za socialno delo, ki je pred leti obstala".

Predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih pa bi uvedel avtomatizem pri dodelitvi otroškega dodatka v materialni obliki za obdobje treh mesecev, če otroci ne bi obiskovali osnovne šole. Če mladostnik ne obiskuje srednje šole, bi se dodatek znižal za tretjino. "Otroški dodatek je namenjen izobraževanju, vzgoji, življenju otroka in naj bi bil za ta namen tudi uporabljen," je dejal minister.

Predlog poleg tega določa, da zato, da bi za starejše in druge ranljive skupine upravičencev še bolj poenostavili dostop do varstvenega dodatka, za podaljšanje pravice ne bi bilo več treba vlagati vlog. Predlagano je, da bi o podaljšanju odločil center za socialno delo po uradni dolžnosti.

Obetajo se spremembe več zakonov, zaradi katerih bi bila socialnovarstvena ureditev naše države med drugim preglednejša, a hkrati tudi učinkovitejša. V ospredje postavljajo ljudi, zatrjuje minister Janez Cigler Kralj. Foto: Televizija Slovenija (zajem zaslona)
Obetajo se spremembe več zakonov, zaradi katerih bi bila socialnovarstvena ureditev naše države med drugim preglednejša, a hkrati tudi učinkovitejša. V ospredje postavljajo ljudi, zatrjuje minister Janez Cigler Kralj. Foto: Televizija Slovenija (zajem zaslona)

Opozorila o morebitnem targetiranju marginaliziranih skupin

Kot je za Radio Slovenija poročala Urška Valjavec, je glede predloga več pomislekov. "Postavi se vprašanje, zakaj ministrstvo to uvaja. Uradnih razlogov ne vem. Neuradno pa si vsak od nas misli, zoper katero skupino ljudi, predvsem pa otrok, je to namenjeno najprej," je za Radio Slovenija dejal sindikalist Andrej Zorko. "Bojim se, da bi lahko ta ureditev na neki način celo targetirala nekatere marginalizirane skupine prebivalstva. Takšno targetiranje pa bi lahko vzpostavljalo zelo nevaren precedens," ob tem opozarja pravnik Luka Mišič.

Direktorica Inštituta za socialno varstvo Barbara Kobal Tomc meni, da gre pri novem načinu izračunavanja otroškega dodatka, ki ne bo upošteval premoženja, ampak le dohodke družine, za ukrep, ki bo ločil družinsko in socialno politiko. "V državah, kot je na primer Avstrija, ki ima otroški dodatek kot ukrep družinske politike, premoženje in tudi dohodki nimajo vpliva na otroški dodatek. Do denarne socialne pomoči pa ne moreš priti, če imaš kakršno koli premično ali nepremično premoženje," je pojasnila.

Se bo pa premoženje še vedno upoštevalo pri odločanju o upravičenosti pri mesečnih pravicah. Torej pri denarni socialni pomoči, subvenciji najemnine in varstvenem dodatku.

Levica: Namesto odpravljanja revščine se ukinja socialna pomoč

Kritiko do predlaganih sprememb so izrazili tudi v stranki Levica. "Ministrstvo za socialne zadeve je v javno razpravo samo za 14 dni poslalo paket štirih zakonov, s katerimi bo 186 gospodinjstvom ukinilo socialno pomoč, 439 pa se bo ta znižala. Zaradi zmanjšanja izrednih socialnih pomoči bo prizadeto še 200 gospodinjstev," so opozorili in zapisali, da bi morala imeti strokovna javnost na podlagi Resolucije o normativni dejavnosti za javno razpravo in sodelovanje vsaj od 30 do 60 dni.

Precejšnje spremembe na področju socialnih pravic in pravic brezposelnih po navedbah Levice med drugim vsebujejo tudi odvzem pristojnosti socialnim delavcem glede načina izplačila socialnih pomoči, znižanje otroškega dodatka za otroke, ki ne obiskujejo srednje šole, dodatno represijo nad brezposelnimi osebami, zmanjševanje socialne in pravne varnosti revnih brezposelnih oseb ter nesolidarne spremembe pri dodeljevanju državnih štipendij.

Kaj prinašajo spremembe socialnovarstvene ureditve?