Proračun Slovenije je leto 2020 sklenil z 3,49 milijarde evrov minusa. Foto: Pixabay
Proračun Slovenije je leto 2020 sklenil z 3,49 milijarde evrov minusa. Foto: Pixabay

Kot je poročal Radio Slovenija, bi glede na predlagane zakonske spremembe zavod za zaposlovanje brezposelno osebo lahko prvič napotil na razgovor po treh mesecih od prijave, zdaj jo napoti po štirih mesecih.

Po šestih mesecih pa bo lahko brezposelno osebo poslal na razgovor za delovno mesto, ki zahteva tudi do dve stopnji nižjo izobrazbo, in ne le za eno, kot velja zdaj. V okviru javnih del je bilo zdaj mogoče delati največ dve leti, zdaj bo mogoče prek javnih del delati štiri leta.

Materialni položaj družine le na podlagi dohodkov

Na socialnovarstvenem področju sta predlagani spremembi zakonov o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in zakona o socialnovarstvenih prejemkih. Postopek priznavanja pravic iz javnih sredstev naj bi bil preprostejši.

Materialni položaj družine, na podlagi katerega se priznavajo letne pravice, kot so pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, subvencije vrtca, kosila in malice, se trenutno ugotavlja na podlagi premoženja in dohodkov družinskih članov.

V prihodnje naj bi se materialni položaj družine ugotavljal zgolj na podlagi dohodkov. V dohodek se ne bi vštevala kadrovska štipendija in študentsko delo do višine minimalne plače. Upravičenec bo lahko zaprosil za nov izračun, če bi se bistveno poslabšal njegov gmotni položaj.

Zaradi neupoštevanja premoženja in spremenjenih pravil za upoštevanje dohodka bodo imeli upravičenci lahko boljšo odmero pravic, denimo višji otroški dodatek oz. državno štipendijo.

Socialna pomoč bi bila lahko izplačana v naravi

Za varstveni dodatek, ki ga prejemajmo starejše osebe, naj bi vlogo upravičenci po novem oddali samo enkrat. Potem pa jo bo center za socialno delo (CSD) po uradni dolžnosti podaljševal. Poleg tega bo upravičencem, ki dobivajo denarno socialno pomoč in varstveni dodatek, država krila popolno zdravstveno oskrbo. Predlog je, da se denarna socialna pomoč obvezno izplača v naravi, in ne v denarju, če otroci ne obiskujejo osnovne šole ali ob morebitnem dolgu do javnih gospodarskih družb. To bi veljalo največ za tri mesece.

Otroški dodatek bi izplačevali tudi z nakupom oblačil

Predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih pa naj bi uvedel avtomatizem pri dodelitvi otroškega dodatka v materialni obliki. Tako bi enemu od staršev otroški dodatek tri mesece izplačevali v naravi, če bi inšpektorat za šolstvo in šport po uradni dolžnosti obvestil pristojni center za socialno delo o uvedbi prekrškovnega postopka zoper starše tistega učenca, ki iz neopravičljivih razlogov ne hodi v šolo.

Izplačevanje v naravi pomeni, da država plačuje položnice, nakupi šolske potrebščine za otroka ali pa nova oblačila … Po treh mesecih pa bi se otroški dodatek znova izplačal v sredstvih. Če otrok ne obiskuje srednje šole, pa se otroški dodatek zmanjša za eno tretjino.