Vrhovno sodišče je zahtevo za oceno ustavnosti dela zakona o Sovi vložilo na podlagi 156. člena ustave, in sicer 20. julija. Foto:
Vrhovno sodišče je zahtevo za oceno ustavnosti dela zakona o Sovi vložilo na podlagi 156. člena ustave, in sicer 20. julija. Foto:
Zakon o Sovi v ustavno presojo

Z vsebino zahteve ustavno sodišče javnosti ne more seznaniti, ker jo je vrhovno sodišče opredelilo kot tajno. Javna pa bo vsaka odločitev, ki jo bo na podlagi vložene zahteve sprejelo ustavno sodišče. Skozi prvo obravnavo je dokument že šel, vendar sprejetih odločitev še ni.

Vrhovno sodišče je zahtevo vložilo na podlagi 156. člena zakona ustave. Ustava v tem členu navaja, da mora sodišče v primeru, ko pri odločanju o neki zadevi pride do sklepa, da je zakon, ki bi ga pri tem moralo uporabiti, protiustaven, postopek oz. zadevo prekiniti. V takšnem primeru mora sodišče sprožiti postopek pred ustavnim sodiščem. Šele ko to opravi svoje delo, lahko sodišče nadaljuje postopek oz. zadevo.

Sporni 21. člen zakona o Sovi sicer vsebuje pet določb, govori pa o spremljanju mednarodnih sistemov zvez in tajnih nakupih dokumentov in predmetov.

Zakon o Sovi v ustavno presojo