Skrb vzbujajoč je podatek, da se v Sloveniji delež otrok, ki jim grozi revščina, povečuje. Foto: Pixabay
Skrb vzbujajoč je podatek, da se v Sloveniji delež otrok, ki jim grozi revščina, povečuje. Foto: Pixabay
Šola
Šola bi morala za revne otroke, ki nimajo domače pomoči, organizirati enakovredno izhodiščno možnost, je menila Gabi Čačinovič Vogrinčič Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
false
Vse več je revščine tudi v družinah, kjer sta starša zaposlena, ugotavljajo statistiki. Foto: BoBo

Na današnji dan pred 27 leti je večina držav v Organizaciji združenih narodov podpisala Konvencijo o otrokovih pravicah, ki določa, da imajo vsi otroci pravico do dostojnega in zdravega življenja, žal pa mnogi živijo v razmerah, ki tega ne omogočajo. Skrb vzbujajoč je podatek, da se v Sloveniji delež otrok, ki jim grozi revščina, povečuje, prikrajšani otroci pa posledice nosijo tudi pozneje v življenju. Za zagotavljanje lepše prihodnosti otrok je tako treba še veliko storiti.

Današnje številne informativne in ustvarjalne delavnice, ki so jih organizirali ob dnevu otroka, so otroci izkoristili za učenje o novih stvareh, tako so pekli piškote, sestavljali kocke, najpogumnejši so predsednika države spraševali vse, kar jih je zanimalo, je za TV Slovenija poročala Tjaša Potisk.
.

Zveza prijateljev mladine Slovenije
.

Nujna ureditev področja otrokovih pravic
Pomanjkljivosti so tako v šolstvu, sociali kot v zdravstvu, zato vladi ob svetovnem dnevu otroka predlagajo ustanovitev sveta za otroke, ki bi ustrezno reševal pereče težave na omenjenih področjih. Omenjeni svet bi skrbel za medresorsko usklajenost pri sprejemanju zakonov in pripravi nacionalnih programov, dajal pa bi tudi predloge glede financiranja dejavnosti za otroke, je pojasnila Darja Groznik, predsednica ZPMS. Takšen predlog je sicer že večkrat naletel na gluha ušesa.
.
Na zvezi trenutno načrtujejo akcije in svetovanja staršem, kako vzgajati otroka, mu postavljati meje ter okvir dopustnega in nedopustnega, ga voditi, pri tem pa mu nuditi starševsko ljubezen in skrb. Hkrati so spomnili, da bo v soboto začela veljati novela zakona o preprečevanju nasilja v družini, ki prepoveduje telesno kaznovanje otrok. Gre za poziv k spremembi miselnosti in vzgojnih načel staršev, so ocenili.

.
Večinoma gledamo idilično podobo Slovenije, resnica pa je, da se revščina povečuje, vse več je je tudi v družinah, v katerih so starši zaposleni. Anita Ogulin iz Združenja prijateljev mladine je dejala: "Če je družina na mrzlem, če ni elektrike, se otrokom ne piše dobro, ker ne morejo niti šolskih obveznosti uresničevati, da ne govorim o drugih primanjkljajih".

V socialno šibkih družinah si starši najbolj želijo, da bi bili otroci v šoli uspešni ter bi si s tem zagotovili lepšo prihodnost. Zato mora šola nekaterim otrokom ponuditi več pomoči. "Dejstvo, da so revni otroci slabše ocenjeni, je katastrofalno dejstvo, in v to ne moremo privoliti, zato mora šola organizirati za revne otroke, ki nimajo doma pomoči, enakovredno izhodiščno možnost," je opozorila Gabi Čačinovič Vogrinčič s Fakultete za socialno delo.

Statistika kaže, da je v zadnjih petih letih vse več otrok, ki jim grozi revščina oziroma socialna izključenost. Začaran krog težko prekinejo, posledice socialnih stisk pa se poznajo na osebnosti tudi v odraslosti, je še poročala Potiskova.

Tudi v Sloveniji otroke ogroža revščina
Tudi v Sloveniji otroke ogroža revščina