Vlada je želela z novelo zakona, ki je začela veljati 28. decembra, položaj generalnega direktorja zavoda zamenjati z upravo, da bi tako integrirala vodilne funkcije javnega medijskega servisa. Foto: MMC RTV SLO
Vlada je želela z novelo zakona, ki je začela veljati 28. decembra, položaj generalnega direktorja zavoda zamenjati z upravo, da bi tako integrirala vodilne funkcije javnega medijskega servisa. Foto: MMC RTV SLO

Svet zavoda je dolgoletnega zaposlenega na RTV Slovenija Zvezdana Martića za predsednika uprave imenoval 13. julija, za dva člana uprave pa na Martićev predlog direktorja Centra urbane kulture Kino Šiška Simona Karduma in Andreja Trčka iz pravne pisarne RTV-ja. Zaposleni so za delavskega direktorja, ki je četrti član uprave, v sredo v drugem krogu izvolili Francija Pavšerja. Mandat uprave RTV Slovenija traja štiri leta.

Predsednik uprave Martić si je kot prvi cilj pri vodenju zadal normaliziranje odnosov v javnem zavodu. Hkrati želi, da ne bi imeli več občutka, da so kakor vreče krompirja in da se z njimi dela, kot se z ljudmi ne bi smelo, je poudaril po imenovanju v svetu zavoda sredi julija. V svoji viziji vodenja je poudaril tudi pomen profesionalnih novinarskih standardov.

Glede financiranja je ocenil, da lahko RTV v določenih mejah posluje racionalneje in poveča prihodke. Vendar pa je po njegovem opozorilu država kot ustanoviteljica tista, ki je po zakonu dolžna zagotoviti stabilno financiranje. Tega javni zavod po njegovem mnenju ne more doseči sam.

Ena prvih potez bodo tudi novi razpisi za direktorja radia, televizije in tudi za funkcijo direktorja digitalnih vsebin, ki jo novela zakona uvaja na novo. Tudi v povezavi z razmerami v informativnem programu Televizije Slovenija je Martić napovedal nove razpise in poudaril, da sam niti ne more niti ne želi nezakonito menjati urednikov. Kot je dodal, je potreben čas.

Grah Whatmough napovedal pritožbo na razrešitev

Martić zaradi začetka dela uprave ne bo več v. d. generalnega direktorja zavoda, kar je za prehodno obdobje postal 3. avgusta. Svet zavoda je tedaj namreč s tega mesta razrešil Andreja Graha Whatmougha. V postopku, ki so ga začeli 30. junija, so mu med drugim očitali odločitve, ki ne sodijo med tekoče posle.

Sorodna novica Za delavskega direktorja na RTV Slovenija izvoljen Franci Pavšer

Kot takšne so označili denimo nakup grafik v vrednosti 37.700 evrov, prodajo delnic Eutelsat Communications in sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z Rajkom Geričem na mestu urednika oddaj scenarista in zatem še aneksa za funkcijo odgovornega urednika v informativnem programu drugega televizijskega sporeda.

Grah Whatmough, ki na očitke ni odgovoril v postavljenem roku, je razrešitev v odzivu ocenil kot nezakonito. Kot je zapisal, bi moral biti v skladu z novelo zakona o RTV v. d. generalnega direktorja vse do imenovanja uprave. Hkrati je napovedal pritožbo.

Uprava bo odločala z večino glasov

Uprava bo v skladu z novelo zakona o RTV Slovenija, ki je bila potrjena na referendumu novembra lani, vodila zavod namesto generalnega direktorja, kot je veljalo po prejšnji ureditvi. Odločala bo z večino glasov vseh svojih članov. V primeru enakega števila glasov bo odločilen glas predsednika uprave.

Vlada je želela z novelo zakona, ki je začela veljati 28. decembra, položaj generalnega direktorja zavoda zamenjati z upravo, da bi tako integrirala vodilne funkcije javnega medijskega servisa. To je po mnenju vlade glede na tehnološke spremembe in obstoječe medijsko-komunikacijsko okolje primernejši model upravljanja.

Za predsednika in člane uprave se bodo smiselno uporabljale določbe o skrbnosti in odgovornosti, kot jih za člane organov vodenja oziroma nadzora določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.

Na RTV-ju delo začenja nova uprava