Komisija je ugotovila, da so bile gume nepravilno skladiščene. Foto: MMC RTV SLO
Komisija je ugotovila, da so bile gume nepravilno skladiščene. Foto: MMC RTV SLO
Požar na deponiji dum
Posledice požara na deponiji gum bodo znane po analizi zorcev tal, podzemne vode ter kmetijskih pridelkov in krme, predvidoma konec avgusta. Foto: MMC RTV SLO
Ugotovitve o požaru gum

Komisija za proučitev postopkov v zadevi Albin Promotion d.o.o., ki jo je po požaru na deponiji gum v Lovrencu na Dravskem polju imenoval minister za okolje in prostor Janez Podobnik in ki jo vodi mag. Bernarda Podlipnik, je ugotovila, da je imelo podjetje vsa potrebna dovoljenja.

Gradbeno in okoljevarstveno dovoljenje za sanacijo opuščene gramozne jame z granulatom iz avtomobilskih gum je podjetje imelo, ni pa spoštovalo okoljskih standardov, zato je inšpektorat za okolje in prostor 5. julija 2008 izdal predlog za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja.

Podjetje "očitno kršilo zakonodajo"
Do podobnega zaključka je prišla tudi posebna komisija, ki "soglaša s predlogom Inšpektorata RS za okolje in prostor za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja ter predlaga začetek postopka za odvzem".

"Podjetje Albin promotion, d. o. o., je očitno kršilo področno zakonodajo in akte pristojnih organov," piše v poročilu komisije. Nepredelane gume so bile po ugotovitvah komisije nepravilno skladiščene na delu, kjer to ni predvideno po izdanem vodnem soglasju in niso bile odstranjene do odrejenega roka niti ustrezno predelane in v skladu s projektno dokumentacijo uporabljene za zasip gramoznice.

Ugotavljali bodo posledice požara za okolje
Sicer pa bodo na MOP-u začeli tudi preiskavo okoljskih posledic, ki jih je povzročil požar na deponiji. "Skupaj z zdravstvenim in kmetijskim inšpektoratom smo se odločili za celovito preiskavo, da bi lahko ugotovili, kakšne so posledice za tla, podzemno vodo in kmetijske pridelke," pravi vodja komisije Bernarda Podlipnik.

Preiskave vzorcev tal, podzemne vode in kmetijskih pridelkov ter krme naj bi izvedli v naslednjih dneh, po zagotovilih zavoda za zdravstveno varstvo Maribor pa bi lahko bili končni rezultati in ocena tveganja in neprimernosti živil pripravljeni do konca avgusta letos.

T. K.

Ugotovitve o požaru gum