Dom Danice Vogrinec je konec januarja podpisal pogodbo z ministrstvom za infrastrukturo in prostor (MIP), s katero je pridobil dobre štiri milijone evrov evropskega denarja in denarja iz slovenskega proračuna za energetsko sanacijo doma. Foto: BoBo
Dom Danice Vogrinec je konec januarja podpisal pogodbo z ministrstvom za infrastrukturo in prostor (MIP), s katero je pridobil dobre štiri milijone evrov evropskega denarja in denarja iz slovenskega proračuna za energetsko sanacijo doma. Foto: BoBo

S takšnim ravnanjem naročnik krši načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelo transparentnosti javnega naročanja.

Revizorji SVRK-ja o drobljenju naročil

Zaradi izjemnih časovnih pritiskov, ko smo s stanovalci v zasedenem domu menjavali stavbno pohištvo in postavljali nove fasade (vsa okna in vrata, odstranjevali staro opečno fasado), je bila drugačna oddaja del nadzora praktično in teoretično nemogoča.

Marko Slavič, direktor Doma Danice Vogrinec Maribor
Dom Danice Vogrinec v Mariboru
Zaradi vseh ugotovljenih napak država zdaj od doma kot kazen terja vračilo 142.000 evrov, je razvidno iz knjige dolžnikov, ki smo jo pridobili od finančnega ministrstva. Foto: BoBo

Dom Danice Vogrinec v Mariboru z 800 posteljami za upokojence in odrasle s posebnimi potrebami si je v svoji viziji delovanja postavil cilje. "Izvajal bo le takšne poslovne aktivnosti, ki bodo ohranjale in razvijale pozitivno prepoznavnost blagovne znamke, ki jo pri uporabnikih z vidika kvalitete opredeljuje strokovna in prijazna, z vidika stroška pa cenovno ugodna storitev," piše na spletni strani doma.

A ugotovitve službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) glede porabe evropskega denarja za energetsko sanacijo ne bodo pripomogle k pozitivni prepoznavnosti blagovne znamke doma. Revizorji SVRK-ja so namreč ugotovili, da so se odgovorni v domu z drobljenjem naročil za izvajanje nadzora sanacije izognili javnemu razpisu za nadzorstvena dela. Zato SVRK terja vračilo vseh 140.000 evrov javnega denarja, ki so ga domu dali za plačilo nadzora gradbenih del pri sanaciji.

Zanimivi pa sta tudi podjetji, katerima je dom posle oddal mimo javnega razpisa. Obe sta v solastništvu Günterja Soviča in Bojane Sovič. Günter Sovič je javnosti bolj znan kot nekdanji predsednik nadzornega sveta Infonda Holdinga, prek katerega je Boško Šrot poskušal izvesti menedžerski prevzem Pivovarne Laško. Dom je tako 140.000 evrov plačal dvema podjetjema z istima lastnikoma.

Kako je potekal posel?
Dom Danice Vogrinec je konec januarja podpisal pogodbo z ministrstvom za infrastrukturo in prostor (MIP), s katero je pridobil dobre štiri milijone evrov evropskega denarja in denarja iz slovenskega proračuna za energetsko sanacijo doma. Dela so obsegala prenovo fasade, menjavo stavbnega pohištva, sanacijo strehe, vgraditev toplotnih črpalk, vgraditev energetsko varčne razsvetljave in nekatere druge izboljšave, je razvidno iz poročila SVRK-ja, ki smo ga pridobili z zahtevo po dostopu do informacije javnega značaja.

Kot pri vseh gradbenih delih pa je moral dom tudi tu najti podjetje, ki bo opravljalo nadzor nad gradbenimi deli. Dom je pod vodstvom direktorja Marka Slaviča za to najel dve družbi: Proplus, d. o. o., in Invenio, d. o. o. Z obema je v letih 2012 in 2013 sklenil pogodbe za skupaj 139.500 evrov za nadzor nad deli. Obe podjetji sta v lasti istih dveh ljudi: Günterja in Bojane Sovič.

Kontrola, ki so jo revizorji SVRK-ja v Domu Danice Vogrinec opravili februarja lani, pa je pokazala na nepravilnosti pri oddajanju poslov. "Sektor za kontrolo ugotavlja, da gre pri naročilih za naročilo istovrstnih storitev, da so vse povezane z enim projektom oziroma operacijo. Sektor za kontrolo smatra, da gre v danem primeru za drobljenje javnega naročila in izogibanje postopkom javnega naročanja," je zapisano v poročilu SVRK-ja.

Revizorji so torej ugotovili, da je Dom Danice Vogrinec Maribor posel nadzora razbil na več manjših naročil in se tako izognil javnemu razpisu za oddajo del. Aprila 2012 je dom sklenil štiri pogodbe za nadzor v vrednosti od 17.800 evrov do 18.900 evrov. Januarja 2013 pa je sklenil še štiri pogodbe v vrednosti od 14.200 do 19.200 evrov.

Kako bi moral potekati
Zakon o javnem naročanju javni razpis zapoveduje pri vrednosti del v znesku najmanj 20.000 evrov. Če bi dom posel nadzora nad gradbenimi deli oddal v enem kosu, bi torej moral izvesti javni razpis.

Drobljenje naročil je domu torej omogočilo oddajo del izvajalcu po njegovi izbiri: podjetjema Proplus in Invenio. "S takšnim ravnanjem naročnik krši načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelo transparentnosti javnega naročanja," so zapisali pri SVRK-ju.

Poleg napačno oddanih javnih naročil so revizorji ugotovili še za 16.000 evrov preplačana gradbena dela. Po mnenju SVRK-ja je namreč dom k pogodbi na ključ s podjetjem VG5, d. o. o., neupravičeno sklenil aneks k prvotni pogodbi za gradbena dela.

Zaradi vseh ugotovljenih napak država zdaj od doma kot kazen terja vračilo 142.000 evrov, je razvidno iz knjige dolžnikov, ki smo jo pridobili od finančnega ministrstva.

Kaj pravi vodstvo doma?
Za pojasnila o spornih poslih smo se obrnili na vodstvo Doma Danice Vogrinec Maribor. Vprašali smo jih, ali je za nepravilnosti kdo odgovarjal, ali bodo vrnili denar, s čim bodo nadomestili ta izgubljeni denar. Zanimalo nas je tudi, ali je kdo izmed vodstva doma prijateljsko, sorodstveno ali kako drugače povezan z lastnikoma podjetij Proplus in Invenio.

Glede poslovanja s podjetjema Proplus in Invenio je direktor doma Marko Slavič v odgovoru zapisal, da z drobljenjem naročil za nadzor nad gradbenimi deli po njegovem mnenju niso kršili zakona o javnem naročanju. "Zaradi izjemnih časovnih pritiskov, ko smo s stanovalci v zasedenem domu menjavali stavbno pohištvo in postavljali nove fasade (vsa okna in vrata, odstranjevali staro opečno fasado), je bila drugačna oddaja del nadzora praktično in teoretično nemogoča," je dejal.

Niti sam niti njegovi sodelavci niso v nikakršnem sorodstvenem ali prijateljskem odnosu z vodstvom ali zaposlenimi v podjetju Proplus, d. o. o., je še dodal. Za sodelovanje s podjetjem pa so se po njegovih besedah odločili "izključno zaradi dobrih referenc ter dejstva, da je bilo podjetje Proplus, d. o. o., za potrebe izvajanja energetskih pregledov že izbrano na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti".

Glede aneksa h gradbeni pogodbi pa je Slavič pojasnil, da je šlo "za dodatna dela pri izgradnji vrtin, ki jih dom zaradi naknadnih zahtev agencije za okolje v zvezi s pretoki, merilno tehniko, ki je potrebna za izdajo vodnih dovoljenj in soglasij, ni mogel predhodno predvideti".

Na vprašanja o vračilu denarja Slavič ni odgovoril. Sodeč po knjigi dolžnikov finančnega ministrstva, bi moral dom denar vrniti 17. julija letos.

Sovič nekdanji nadzornik Infonda Holdinga
V povezavi z ugotovljenimi nepravilnostmi pozornost vzbuja tudi Günter Sovič, solastnik podjetij Proplus in Invenio. Sovič je namreč javnosti postal znan kot predsednik nadzornega sveta Infonda Holdinga. To mesto je zasedal od avgusta 2006 do oktobra 2009. Infond Holding pa je bil po mnenju finančnega izvedenca Srečka Lavrenčiča orodje Boška Šrota pri neuspelem menedžerskem prevzemu Pivovarne Laško. Šrot naj bi si po očitkih tožilstva prek Infonda Holdinga v letih 2008 in 2009 od družb iz skupine Pivovarne Laško izposojal denar za menedžerski prevzem pivovarne in jo s tem oškodoval za okoli 100 milijonov evrov. Sovič sicer ni med ovadenimi v tem poslu.

Anže Voh Boštic, podcrto.si


Članek objavljamo v sodelovanju s spletnim medijem za preiskovalno novinarstvo podcrto.si

S takšnim ravnanjem naročnik krši načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelo transparentnosti javnega naročanja.

Revizorji SVRK-ja o drobljenju naročil

Zaradi izjemnih časovnih pritiskov, ko smo s stanovalci v zasedenem domu menjavali stavbno pohištvo in postavljali nove fasade (vsa okna in vrata, odstranjevali staro opečno fasado), je bila drugačna oddaja del nadzora praktično in teoretično nemogoča.

Marko Slavič, direktor Doma Danice Vogrinec Maribor