Grad Brdo je najpomembnejši protokolarni objekt v Republiki Sloveniji. Foto: Bobo
Grad Brdo je najpomembnejši protokolarni objekt v Republiki Sloveniji. Foto: Bobo

Že pred predsedovanjem EU-ju leta 2008 je Slovenija na posestvu Brdo zgradila sodoben kongresni center, zdaj pa namerava v dogodke predsedovanja bolje vključiti tudi hotel Brdo. Premajhne zmogljivosti hotela in neustreznost glede na zahteve so bile namreč v času prvega predsedovanja glavni razlog za zmanjšano uporabo hotela za namestitev gostov.

Zato bo država z investicijo zagotovila dodatne namestitvene zmogljivosti in obnovila obstoječe površine. Predvidena je obnova pohištva in opreme, obnova vodovodnih in električnih inštalacij, izgradnja širših dvigal, zamenjava strehe in ureditev zunanje okolice. Zmogljivost hotela naj bi razširili na vsaj 120 sob višje kakovosti, uredili naj bi tudi bazen in garažo.

Splošni cilj investicije je popolna prenova in širitev hotela v sodoben hotel, ki bo nudil namestitve na višji ravni. Razširitev kapacitet bo odprla nove možnosti prodora na mednarodni trg tudi z vidika trženja kongresnega centra, je zapisano v gradivu vlade, ki je na seji konec julija projekta obnove in dozidave hotela Brdo ter obnove gradu Brdo uvrstila v načrt razvojnih programov 2017—2020.

Letos se bo izdelala investicijska dokumentacija, izvedel projektni natečaj in pripravila celotna projektna dokumentacija za adaptacijo hotela. Dela na terenu se bodo začela leta 2018 in predvidoma zaključila do konca leta 2020, izhaja iz vladnega gradiva, kjer je izhodiščna cena opredeljena na 26,2 milijona evrov.

Prenovili bodo tudi grad Brdo
Prav tako se bo letos izdelala investicijska in projektna dokumentacija za prenovo gradu Brdo, ki je najpomembnejši protokolarni objekt v Republiki Sloveniji. Vsa potrebna dela naj bi bila izvedena prihodnje leto, izhodiščna vrednost naložbe pa je skoraj 3,7 milijona evrov.

Prenovili bodo strojne, električne in druge inštalacije. Zaradi prenove inštalacij bodo izvedli gradbeno-obrtniška dela in restavriranje v prvotno stanje. Zagotovili bodo tudi funkcionalnost kulturno-zgodovinskih in servisnih prostorov na podstrešju. Poleg tega bodo obnovili zunanjo teraso.