Foto: BoBo
Foto: BoBo

Vlada je potrdila finančno poročilo pokojninskega zavoda za leto 2021. Med ugotovitvami iz poročila je navedla, da je lani iz državnega proračuna prejel skupaj skoraj 981,5 milijona evrov. 718,7 milijona evrov je prejel za pokritje razlike med prihodki in odhodki, kot to določa pokojninski zakon.

Izboljšano razmerje med delovno aktivnimi in upokojenci

Delež odhodkov za pokojnine v bruto družbenem proizvodu (BDP) se je z 10,51 odstotka, kolikor je znašal leta 2020, lani znižal na 10,32 odstotka predvsem zaradi tega, ker se je v primerjavi z letom 2020 ocena BDP za leto 2021 zvišala bolj kot odhodki za pokojnine.
Razmerje med številom zavarovancev in upokojencev iz obveznega zavarovanja je lani znašalo 1,54. To pomeni, da je na enega upokojenca iz obveznega zavarovanja statistično prišlo 1,54 zavarovanca. Leto prej je to razmerje znašalo 1,53.

Ženske so se lani povprečno starostno upokojile, ko so bile stare 61 let in pet mesecev oz. pol leta starejše kot leto prej, moški pa, ko so bili stari 62 let in sedem mesecev oz. mesec dni mlajši kot leto prej.

Ženske so se starostno upokojile v povprečju z 38 leti in sedmimi meseci pokojninske dobe ali s tremi meseci manj kot leto prej, moški pa s 37 leti in petimi meseci pokojninske dobe ali s sedmimi meseci več kot leto prej. Z dopolnjenimi 40 ali več leti pokojninske dobe se je upokojilo 80,5 odstotka žensk in 71,4 odstotka moških.

Izboljšan položaj prejemnikov najnižjih pokojnin

Sorodna novica Veljati je začel spremenjen pokojninski zakon, znesek socialne pomoči je višji

Glede na uveljavljene zakonske spremembe, ki vplivajo na višino pokojnin in drugih prejemkov, se je lani izboljšal predvsem gmotni položaj prejemnikov najnižjih pokojnin. S pokojninsko novelo, ki se uporablja od 1. maja lani, je bila najnižja pokojnina določena v višini 29,5 odstotka od najnižje pokojninske osnove. Znesek se redno usklajuje tako kot pokojnine.
Na novo je bil določen tudi znesek zagotovljene pokojnine, ki je višji kot prej in se usklajuje enako kot pokojnine. Novela je poleg tega na novo uredila institut najnižjega zneska invalidske pokojnine za upokojene po določbah pokojninske reforme iz leta 2012. Lani je bil ta znesek določen v višini 41 odstotkov najnižje pokojninske osnove in se usklajuje enako kot pokojnine.

Nedavne spremembe v pokojninskem sistemu

Novela, ki se je začela uporabljati 1. maja lani, je prinesla novosti tudi pri zagotovljeni pokojnini. Ta sicer pomeni najnižjo starostno oziroma invalidsko pokojnino za dopolnjeno pokojninsko dobo, kot je določena za starostno upokojitev pri najnižji starosti. Zagotovljena pokojnina je ob uveljavitvi pokojninske novele iz leta 2017 znašala 500 evrov, v obdobju od 1. januarja 2021 do 30. aprila 2021 pa 581 evrov.

V tem obdobju izplačilo zagotovljene pokojnine ni prišlo v poštev za ženske, ki so imele najmanj 40 let pokojninske dobe in so se upokojile po pokojninski reformi iz leta 2012. Njihova pokojnina je bila namreč višja, če je bila odmerjena od najnižje pokojninske osnove. Znesek je bil 601,77 evra. Novela z začetkom uporabe 1. maja lani pa je na novo določila znesek zagotovljene pokojnine v višini 620 evrov. Njeno poznejše usklajevanje je bilo določeno tako kot pri pokojninah.

Zagotovljene pokojnine in prispevek študentov

Do zagotovljene pokojnine je bilo decembra lani upravičenih 88.663 prejemnikov starostne in invalidske pokojnine, od tega 79.263 starostnih upokojencev (med njimi 47.591 žensk in 31.672 moških) in 9400 invalidskih upokojencev (med njimi 5897 žensk in 3503 moških).
Povprečna bruto starostna pokojnina brez upoštevanja sorazmernega dela pokojnine in prejemnikov delne pokojnine je lani znašala 820,83 evra, kar je za pet odstotkov več v primerjavi z letom prej. Povprečna starostna pokojnina z dopolnjenimi 40 ali več leti pokojninske dobe je brez upoštevanja sorazmernih delov pokojnin in delnih pokojnin lani znašala 916,45 evra, kar je bilo tri odstotke več kot leto prej.

Iz začasnega in občasnega dela študentov in dijakov je bilo lani v pokojninsko blagajno vplačanih skoraj 50,9 milijona evrov prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Po podatkih finančne uprave je prispevke v okviru študentskega dela lani vplačevalo 89.479 ljudi, ki so v povprečju pridobile dva meseca in 14 dni pokojninske dobe. Med njimi je bilo 51,2 odstotka starih od 20 do 24 let, 35,3 odstotka jih je bilo starih od 15 do 19 let, 12,8 odstotka pa od 25 do 29 let. Več kot 55 odstotkov je bilo moških.