"S svojim odgovornim in strokovnim delom, učinkovitostjo, odličnostjo in požrtvovalnostjo je Miran Bogataj odločilno prispeval k razvoju slovenskega obrambnega sistema in njegovi uveljavitvi doma in v tujini ter k ugledu sistema zaščite in reševanja med slovenskimi državljani," piše v utemeljitvi odlikovanja. Foto: BoBo

V utemeljitvi so v kabinetu predsednika povedali, da je Bogataj pred 43 leti kot pravnik sprejel izziv in se zaposlil na republiškem sekretariatu za ljudsko obrambo, zdajšnjem ministrstvu za obrambo, kjer se je ukvarjal s sistemsko zakonodajo in normativno ureditvijo.

"Njegova strokovnost je bila nadvse dragocena predvsem po osamosvojitvi, ko je s svojimi strokovnimi znanji organizacijsko in vsebinsko pomembno sooblikoval vzpostavitev obeh sistemov, ki jima je naložena skrb za varnost državljanov in države."

Vodil pogajanja o umiku JLA
Med osamosvojitvijo Slovenije leta 1991 je bil Bogataj član republiške koordinacije, ki je usklajevala proces obrambe samostojne države, po koncu desetdnevne vojne pa je od julija do oktobra 1991 vodil skupino, ki se je pogajala o umiku Jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije in s tem na miren način zagotovila prevzem popolne suverenosti nad celotnim ozemljem države.

Reševanje ob vseh večjih nesrečah
Kot poveljnik civilne zaščite je vodil tudi reševanje ob vseh večjih naravnih nesrečah: od poplav v letu 1990 do potresov v Posočju in plazu pod Mangartom, pa tudi ob nesreči pri Blanci, v Železnikih leta 2007 in ob poplavah 2010.