Pokojninsko novelo so pretresali že člani Ekonomsko-socialnega sveta. Največ razhajanj je med sindikalno stranjo in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Foto: BoBo
Pokojninsko novelo so pretresali že člani Ekonomsko-socialnega sveta. Največ razhajanj je med sindikalno stranjo in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Foto: BoBo

Predlog predvideva enotno odmerno lestvico za izračun pokojninske osnove tako za moške kot za ženske, odvisna pa je od dopolnjene pokojninske dobe in nič več hkrati tudi od spola. Odmerna lestvica po navedbah iz predloga predstavlja nadaljevanje izenačevanja zavarovancev v okviru pokojninskega zavarovanja ne glede na spol.

Pri moških bi se odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe s sedanjih 57,25 odstotka do 1. januarja 2025 zvišal na 63,5 odstotka, medtem ko za ženske tak odmerni odstotek že velja.

Dvig tri odstotke za delo po izpolnjenih pogojih
Tistim, ki izpolnijo pogoje za starostno upokojitev, a ostanejo v obveznem zavarovanju, bi se pokojnina po predlogu največ do treh let zavarovanja zvišala za tri odstotke na letni ravni, pri čemer bi se za vsakih šest mesecev dopolnjene pokojninske dobe prištelo 1,5 odstotka.

Pokojnina bi se za vsakega otroka povišala za 1,36 odstotka, a največ za tri otroke. Pri tem bi postavili pogoj, da se upravičenka ali upravičenec ne upokoji predčasno. Še vedno pa bi veljala tudi zdajšnja možnost, po kateri se lahko zaradi otroka upokoji prej.

Prva tri leta v delovnem razmerju po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev bi upravičenec po predlogu poleg plače prejemal tudi 40 odstotkov pokojnine in po preteku treh let 20 odstotkov.

Po javni razpravi ponovno na ESS
Po predlogu bi se v slovenski pravni red prenesli tudi evropska direktiva o zaščiti pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih in samozaposlenih oseb in evropska direktiva o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje.

Po končani javni razpravi bo pogajalska skupina pri Ekonomsko-socialnem svetu znova sedla za mizo in skušala doseči tristranski dogovor. Največ razhajanj je med sindikalno stranjo in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Ta meni, da mora biti upokojenemu obrtniku dovoljeno poleg prejemanja polne pokojnine nadaljevati dejavnost. Ob tem pa bi plačeval 100-odstotne prispevke in davke.

Novela bi se začela uporabljati 1. januarja 2020.