Dušan Vučko, DVK: Moja ocena je, da se dela neke vrste balon. Nisem prepričan, ali bo 50 odstotkov volivcev šlo na dopust  med 10. in 13. julijem. Foto: BoBo
Dušan Vučko, DVK: Moja ocena je, da se dela neke vrste balon. Nisem prepričan, ali bo 50 odstotkov volivcev šlo na dopust med 10. in 13. julijem. Foto: BoBo

Na letošnjih predčasnih volitvah bomo glasovali na popolnoma enak način kot na vseh dosedanjih volitvah ali pa če bi bile septembra. Je pa res, da se je treba za določene oblike glasovanj potruditi.

Dušan Vučko, DVK
DVK vam glasovnico z gradivom in navodili pošlje tudi v kamp, če do 12. junija prejme vaš točen naslov. Foto: BoBo

Najverjetneje je, da se bodo ljudje odločali predvsem za glasovanje po pošti iz tujine. Zakon dopušča, da po pošti glasujejo vsi, ki so na dan glasovanja v tujini, začasno, ne glede na to, kakšen je razlog odhoda v tujino, ali gre za delo, daljše časovno obdobje ali gre zgolj za dopust.

Dušan Vučko, DVK
Volitve
Če boste v slovenski Istri, boste lahko prišli volit v Omnio, a o tem morate prej obvestiti svojo okrajno volilno komisijo. Vsi naslovi so na www.dvk-rs.si. Foto: BoBo

Na diplomatskih predstavništvih je v preteklosti glasovalo 1000-1500 volivcev, na evropskih volitvah je to pravico uporabilo 600 volivcev.

Dušan Vučkov, DVK

»Rok je izredno kratek. Zakon govori, da mora volivec, ki želi glasovati po pošti iz tujine, oddati obvestilo DVK-ju na obrazcu, ki je na voljo na spletni strani DVK-ja. DVK mora namreč obvestilo prejeti najpozneje 30 dni pred dnevom glasovanja. Torej je 12. junij do 24.00. Ključni datum, ker zakon določa, da so vsi roki prekluzivni: če bomo prejeli obvestilo po tem roku, ga ne bomo upoštevali,« pravi za MMC direktor DVK-ja Dušan Vučko.

Glasovanje po pošti je torej mogoče za vse, ki želijo oziroma so se odločili, da bodo šli na volitve in vedo, da ne bodo mogli izbrati predčasnega glasovanja, v torek, sredo ali četrtek pred tisto nedeljo, ko bo dan glasovanja; vedo pa točen naslov, kje bodo.

DVK pošilja obvestila tudi v kampe
Točen naslov, tako pravi Vučko, je pogoj, saj DVK ne more pošiljati obvestila na neznane naslove, ampak jih pošilja v hotele, k zasebnikom pa tudi v kampe. »Tudi v kamp pošta prihaja, seveda se bodo morali volivci v kampu dogovoriti z recepcijo, da pričakujejo v teh dneh na svoje ime pošto, in jih prosi, da mu se pošta da

Hrvaška pošta hitra, v nasprotju z italijansko
A tudi DVK je odvisen od pošte matične države. »Če se pravočasno to uredi, je velika verjetnost za države, ki so blizu Slovenije, da bo pošta prišla pravočasno. Hrvaška je že tak primer, medtem ko so naše izkušnje z italijansko pošto slabe, saj je pošta v Italiji izredno počasna,« pojasnjuje Vučko.

Gradivo, šele ko bodo kandidature potrjene
Sicer navaja, da volivec prejme volilno gradivo, ki obsega navodilo za glasovanje oziroma nasploh navodilo za glasovanje po pošti. Prejme tudi volilno karto – ki je izdana na njegovo ime in jo mora obvezno podpisati, potem glasuje z glasovnico. A DVK bo lahko pošiljal volilno gradivo s polnimi glasovnicami, šele ko bodo znane kandidature tudi potrjene, kar bo po napovedi Dušana Vučka 15-20 dni pred dnevom glasovanja.
Vsa navodila so v gradivu
V volilnem gradivu je tudi ovojnica, na kateri je že naslov okrajne volilne komisije, kamor mora volivec potem glasovnico poslati. Glasovnico mora namreč dati v posebno ovojnico, zaradi tajnosti glasovanja je posebej označena. Ovojnico z glasovnico in volilno karto da volivec v posebno ovojnico in pošlje v Slovenijo.

Glasujete lahko tudi na veleposlaništvih, a ne vseh
Vučko še opozarja, da zaradi dopustniškega časa, ko se bodo izvajale volitve, imajo volivci na voljo tudi glasovanja na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, vendar samo na tistih, kjer bodo volišča odprta: teh je 32 oziroma jih ni na vsakem konzulatu.

Točen seznam v torek
O točnem seznamu bo v torek na predlog ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) odločal DVK. V Splitu tako ne bo volišča; to bo najverjetneje samo v Zagrebu: "Za volitve moraš imeti na konzulatu določene pogoje – če ni ustreznih kadrov, ne moreš izvesti volitev. MZZ je poleg veleposlaništva v Zagrebu predlagal veleposlaništvo v Avstriji na Dunaju in konzulat v Celovcu; Sveti sedež v Rimu, veleposlaništvo v Berlinu in tako naprej," našteva Vučko in pove, da je na zadnjih volitvah na DKP-je za glasovanje zaprosilo le 621 zdomcev (volivci iz RS, ki so bili začasno v tujini).

Podaljšanje predčasnih volitev?

Po mnenju Dušana Vučka se predčasne volitve ne morejo podaljšati, ker bi morali zato spremeniti zakon, ki nalaga, da se volitve opravijo »ne prej kot pet dni in ne pozneje kot dva dni pred dnevom glasovanja – v praksi je to torek, sreda, četrtek«. Ker pa je predsednik republike Borut Pahor DVK pozval, da prouči to možnost, bo DVK to jutri (v torek ob 13. uri) obravnaval na seji in sprejel dokončno odločitev, napoveduje Vučko, ki odločitve ne želi prejudicirati. Prav tako v pogovoru za MMC ni hotel špekulirati, kaj bi se zgodilo, če bi ustavno sodišče prestavilo datum volitev.

Omnia v Kopru - rešitev za obiskovalce slovenske Istre
»Tisti, ki so blizu slovenske meje, zlasti v slovenski Istri, lahko izkoristijo še eno obliko - morajo najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja – tisto sredo do polnoči – obvestiti svojo okrajno volilno komisijo (tam, kjer imajo stalno prijavljeno prebivališče), da želijo glasovati na volišču Omnia v Kopru, to je posebno volišče, kamor se lahko pripeljejo na volitve in se odpeljejo spet v Savudrijo,« še predlaga Vučko, volivec pa vse podatke o naslovu svoje okrajne volilne komisije najde na spletni strani DVK-ja.

Na letošnjih predčasnih volitvah bomo glasovali na popolnoma enak način kot na vseh dosedanjih volitvah ali pa če bi bile septembra. Je pa res, da se je treba za določene oblike glasovanj potruditi.

Dušan Vučko, DVK

Najverjetneje je, da se bodo ljudje odločali predvsem za glasovanje po pošti iz tujine. Zakon dopušča, da po pošti glasujejo vsi, ki so na dan glasovanja v tujini, začasno, ne glede na to, kakšen je razlog odhoda v tujino, ali gre za delo, daljše časovno obdobje ali gre zgolj za dopust.

Dušan Vučko, DVK

Na diplomatskih predstavništvih je v preteklosti glasovalo 1000-1500 volivcev, na evropskih volitvah je to pravico uporabilo 600 volivcev.

Dušan Vučkov, DVK