Teš 6 je bilo do decembra 2009 mogoče ustaviti ali vsaj narediti začasni moratorij in ga na novo strokovno in neobremenjeno premisliti, je dejal Hanžek. Foto: BoBo
Teš 6 je bilo do decembra 2009 mogoče ustaviti ali vsaj narediti začasni moratorij in ga na novo strokovno in neobremenjeno premisliti, je dejal Hanžek. Foto: BoBo

Stranka Solidarnost je v soboto objavila državljansko peticijo za odpoklic Boruta Pahorja s položaja predsednika republike zaradi politične odgovornosti pri investiciji v Teš 6. V dveh dneh jo je podpisalo več kot 300 ljudi, danes pa so k podpori pozvali tudi poslance, ki bodo na izredni seji obravnavali poročilo o odgovornosti pri projektu.

Vlade od leta 2004 do 2012 glede Teša 6 ravnale neodgovorno

DZ je namreč na podlagi končnega poročila ugotovil, da so nekdanja ministra za finance in za gospodarstvo, Križanič in Lahovnik, ter nekdanji premier Pahor kot posamezni nosilci javnih funkcij politično odgovorni za naložbo bodisi zaradi opustitve dolžnostnega ravnanja ali pa celo namernih ravnanj, saj so s tem izpostavili državo oz. javna sredstva nesorazmernemu tveganju zaradi načina financiranja projekta in tveganju, ki je bilo povezano z nadaljnjim obstojem skupine HSE vključno s Premogovnikom.

DZ je na predlog SMC-ja podprl tudi nadgradnjo naslednjega sklepa, in sicer da za Pahorja, Križaniča in Lahovnika pristojnim organom naznani sum kaznivega dejanja opustitve dolžnega nadzorstva oz. nevestnega ravnanja pri opravljanju svojih funkcij.

DZ vladi medtem predlaga, da kot skupščina SDH-ju naloži, da ta od HSE-ja zahteva sprožitev postopka ugotavljanja odškodninske odgovornosti organov vodenja in nadzora v Tešu in Premogovniku Velenju.

Poleg tega je DZ na predlog SMC-ja sklenil prisojnim organom naznaniti tudi kaznivo dejanje krive izpovedbe za nekdanjega direktorja Teša Petra Dermola o izgradnji oz. podaljšanju železniškega tira do Teša 6.

DZ je tudi sklenil organe pregona pozvati, da se seznanijo s poročili komisije in vso med parlamentarno preiskavo pridobljeno dokumentacijo zaradi sumov storitev kaznivih dejanj pri naložbi.

Največjo odgovornost nosi Pahorjeva vlada
Predsednik komisije DZ-ja za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v Teš 6 Matjaž Hanžek je ob začetku obravnave pojasnil, da je v končnem poročilu povzet le bistveni del ugotovitev, ostalo je še marsikaj neodgovorjenega, kar pa komisija prepušča pristojnim organom, policiji, tožilstvu in sodišču.

Ključna ugotovitev preiskovalne komisije sicer je, da so vse vlade od leta 2004 do leta 2012 ravnale neodgovorno ali vsaj malomarno ter podrejeno Termoelektrarni Šoštanj (Teš), največja politična odgovornost pa je na vladi 2008-2011 oz. Pahorjevi vladi. Predvsem politično odgovornost nosita takratna ministra Križanič in Lahovnik.

Pahorju komisija očita, da je januarja 2009 ustanovil strateški svet za energetiko, a zaradi pritiska lobijev, ki so bili za investicijo, seje ni sklical več kot eno leto. Ob ponovnem sklicu sveta pa so bile dokončno podpisane vse pogodbe in vplačani prvi obroki. Teš 6 je bilo do decembra 2009 možno ustaviti ali vsaj narediti začasni moratorij in jo na novo strokovno in neobremenjeno premisliti, je dejal Hanžek.

Janševa vlada preveč sledila željam investitorjev
Politično odgovornost nosi tudi vlada med letoma 2004 in 2008, torej vlada Janeza Janše, in sicer za sprejemanje odločitev, ki jih ni dovolj premislila in je predvsem sledila željam investitorjem. S tem nosijo politično odgovornost poleg celotne vlade predvsem takratna ministra za gospodarstvo in finance, Andrej Vizjak in pokojni Andrej Bajuk, pa tudi premier Janša.

Politično odgovornost po oceni komisije nosijo tudi poslanci in poslanske skupine, ki maja 2009 niso prisluhnili opozorilom, ampak so agresivno podpirali tako investicijo in napadali tiste, ki so na probleme opozarjali. Med njimi so po navedbah komisije poslanske skupine SD, LDS in Zares.

Kontič in Meh pritiskala na DZ
Politično odgovornost nosita tudi takratna poslanca Bojan Kontič in Srečko Meh, ki sta "s poslanskimi vprašanji in vlaganjem predloga zakona o državnem poroštvu pritiskala na DZ in vlade, da čim prej in brez strokovnega premisleka podprejo tako investicijo".

Politično odgovornost nosi tudi Janševa vlada iz leta 2012, ker se ni pred podporo zakona o poroštvu prepričala o resničnosti in izvedljivosti zavez, ki so jih v zameno za potrditev državnega poroštva za 440-milijonsko posojilo Evropske investicijske banke dali Teš, HSE in Premogovnik Velenje.

Pahor ugotovitve komisije zavrača
Nekdanji predsednik vlade Pahor, zdaj predsednik države, je znova zavrnil ugotovitev preiskovalne komisije DZ-ja za Teš 6, da največjo politično odgovornost za projekt nosi njegova vlada. Projekt se po njegovih pojasnilih ni začel in ne končal v času njegove vlade, večina podražitev pa izhaja iz pogodbe, podpisane pred nastopom njegove vlade.

Zavrnil je tudi krivdo, da Teš 6 ni bil izveden po zakonu o javnih naročilih. "Vlada Boruta Pahorja je leta 2011 celo sprejela sklep, s katerim je naložila, da mora Teš spoštovati zakon o javnem naročanju," je poudaril.

Pahor je ob tem še spomnil, da investicije ni vodila in izvajala vlada ali ministrstvo, pač pa Termoelektrarna Šoštanj (Teš), ki je v lasti HSE-ja in le posredno v državni lasti. Po zakonu o gospodarskih družbah je jasno določena odgovornost za vodenje in izvajanje investicij, pravila korporativnega upravljanja državi kot posrednemu lastniku Teša pa ne dovoljujejo poseganja v vodenje poslovne politike, je še navedel.

Stranka Solidarnost je v soboto objavila državljansko peticijo za odpoklic Boruta Pahorja s položaja predsednika republike zaradi politične odgovornosti pri investiciji v Teš 6. V dveh dneh jo je podpisalo več kot 300 ljudi, danes pa so k podpori pozvali tudi poslance, ki bodo na izredni seji obravnavali poročilo o odgovornosti pri projektu.

Vlade od leta 2004 do 2012 glede Teša 6 ravnale neodgovorno