Janko Veber bi ponovno vzpostavil registrske račune pri KDD-ju. Foto: Barbara Žejavac/Državni zbor
Janko Veber bi ponovno vzpostavil registrske račune pri KDD-ju. Foto: Barbara Žejavac/Državni zbor

novela zakona o trgu finančnih instrumentov.
Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je na seji DZ-ja poudarila, da ima zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov visoko podporo javnosti in stroke. "Lahko rečem, da v Sloveniji razumemo, kakšno breme in kakšno nevarnost za vzdržnost zdravstvenega sistema in tudi za gospodarski razvoj predstavlja tobak," je dejala.

Nova tobačna direktiva, ki jo prenašamo v naš pravni red, tako med drugim narekuje velika slikovna besedilna zdravstvena opozorila, prepoved prodaje tobačnih izdelkov z značilno aromo in še drug celovit nabor ukrepov, je pojasnila ministrica.

Za preprečevanje kajenja in zmanjšanje privlačnosti izdelkov pri otrocih in mladih pa zakon po besedah Kolar Celarčeve uvaja popolno prepoved oglaševanja, razstavljanja in promocije tobačnih in povezanih izdelkov ter enotno embalažo.

Z izjemo SDS-a so v poslanskih skupinah zakon označili za korak v pravo smer. V SDS-u so vladi očitali, da je pri pripravi zakona zanemarila vzroke za začetek kajenja pri mladih, kot tudi nevarnosti, ki jih prinaša krepitev črnega trga.

Z novelo stopili na prste odvetnikom in notarjem
Sprejeta je bila tudi novela o trgu finančnih instrumentov. Vlada želi z njo preprečiti, da bi storitve hranjenja in vodenja finančnih instrumentov kot samostojno storitev opravljale tudi osebe, ki niso pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) in tudi niso vključene v sistem jamstva za terjatve vlagateljev. S tem se lahko zaobide prepoved fiduciarnih računov, ki z redkimi izjemami velja v Sloveniji.

"Predlog novele zakona sledi tej prepovedi in jo delno tudi še krepi," je pojasnil državni sekretar na finančnem ministrstvu Tilen Božič. Ena izmed izjem velja za odvetnike in notarje, denimo za namene začasne hrambe zapuščine pokojne osebe, dokler je ne razdelijo dedičem. "Ni pa primerno, da odvetniki in notarji svojo izjemo izkoristijo tako, da za svoje stranke kljub splošni prepovedi vodijo fiduciarne račune tudi takrat, ko zanje skrbniških storitev ne opravljajo," je opozoril Božič.

S temi storitvami so se začeli nekateri notarji in odvetniki ukvarjati po ukinitvi registrskih računov pri KDD-ju, na katerih so imetniki hranili vrednostne papirje iz naslova privatizacije. Če niso želeli izgubiti svojega premoženja, so morali delnice prenesti na trgovalni račun pri banki ali borznoposredniški družbi, kar pa je lahko povezano z nesorazmerno visokimi stroški. Z namenom zmanjševanja stroškov imetnikov računov se je tako oblikovala možnost, da za te delnice skrbijo notarji in odvetniki, je opozoril Janko Veber (SD).
DZ je prepoved vodenja vrednostnih papirjev na fiduciarnem računu za odvetnike in notarje, kadar je to edina storitev za stranko, podprl, hkrati pa z dopolnilom koalicijskih strank določil, da se za kršitev te prepovedi ne bi štelo, če gre za trgovanje z delnicami večjega števila strank.

Glavni namen prenove zakona o trgu finančnih instrumentov je sicer v prilagoditvi evropski zakonodaji. Na ta del v poslanskih skupinah večinoma niso imeli pripomb. V slovenski pravni red bo med drugim prenesla direktiva o žvižgačih, po kateri prijavitelj zlorab agenciji zaradi tega obvestila o kršitvi ne bo odškodninsko ali kazensko odgovarjal, prav tako ne bo izgubil zaposlitve.

Višje kazni za kršitelje
ATVP pa bo lahko s spremembo zakona kršiteljem izrekal višje globe, kot jih določa zakon o prekrških. EU je poenotil višino glob, da bi se preprečila selitve gospodarskih družb v države z manj strogimi sankcijami. ATVP pa bo pri tem upošteval načelo sorazmernosti in slovenski gospodarski družbi ne bo smela biti izrečena enaka globa kot kakšni veliki gospodarski družbi države članice.
Na dnevnem redu februarske seje je tudi nekaj zakonskih predlogov s področja pravosodja. Tako se je DZ lotil novele zakona o pravdnem postopku, s katero želi vlada pospešiti sodne postopke. Novela znova uvaja obvezen pripravljalni narok, zaradi česar imajo na Sodnem svetu pomisleke.