Sindikati so na seji ESS-ja predlagali, da se minimalna plača zviša na 600 evrov neto. Foto: MMC RTV SLO
Sindikati so na seji ESS-ja predlagali, da se minimalna plača zviša na 600 evrov neto. Foto: MMC RTV SLO
Alenka Avberšek
Alenka Avberšek z GZS-ja je opozorila na visok strošek dela v dodani vrednosti, ki po njenih besedah presega 60 odstotkov.

ESS je na seji, ki je bila namenjena ekonomsko-socialnemu položaju zaposlenih, sklenil, da bo začel pogovore za sklenitev novega dogovora, ki bo nasledil veljavni socialni sporazum in ki bo na kratko opredeljeval ključna vprašanja. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo v "najkrajšem mogočem času" pripravilo izhodišča za dogovor, pri čemer bo upoštevalo predloge delodajalcev in sindikatov.

Plače komaj omogočajo preživetje
Predstavniki sindikatov so opozorili, da ima veliko delavcev nizke plače, ki ob zdajšnji ravni življenjskih stroškov komaj omogočajo preživetje. Tako so predlagali takojšen dvig najnižjih plač, pri čemer bi minimalna plača dosegla 600 evrov neto, nova dohodninska razreda za najvišje plače, obvezno udeležbo delavcev pri dobičku, upoštevanje produktivnosti na ravni panog in podjetij pri plačah ter "razumno" omejitev menedžerskih plač.

Zavzeli so se tudi za začetek dogovarjanj o novem plačnem modelu v okviru kolektivnih pogodb, za izboljšanje dialoga med zaposlenimi in upravami družb, vlado pa so tudi pozvali, naj umakne predloge (pokojninske in zdravstvene) reforme, ki bi poslabšala položaj delavcev.

Višje plače le za dobro opravljeno delo
Delodajalci so pozdravili pobudo za nov socialni sporazum in podprli tudi dvig plač, a le "za dobro opravljeno delo", ne vseh plač z vsemi dodatki. Treba je upoštevati razlike med podjetji in panogami, so poudarili. Alenka Avberšek z Gospodarske zbornice Slovenije pa je opozorila na visok strošek dela v dodani vrednosti, ki po njenih besedah presega 60 odstotkov, medtem ko bi za konkurenčnost moral biti okoli 50 odstotkov.

Generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole je dejal, da se mu "licitiranje" glede višine minimalne plače ne zdi pravi način, zato meni, da bi se morali o dvigu minimalne plače dogovoriti skupaj vsi trije partnerji. Delodajalci so opozorili tudi na možnost zvišanja neto minimalne plače z neobdavčenjem teh plač.

Pavlica: Vlada bo pripravila nov dogovor
Miloš Pavlica
, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, je zagotovil, da bo vlada "v najkrajšem času" pripravila izhodišča za nov socialni dogovor. Dejal je, da je vlada z letošnjim proračunom za leti 2010 in 2011 prisluhnila socialnim stiskam ljudi, ki so se znašli v krizi, in ji tudi uspelo zagotoviti sredstva za razvojne politike. "Vlada se zaveda, da sedanja minimalna plača ne vzdrži, in je naklonjena zviševanju minimalne plače," je dejal Pavlica. Po njegovih besedah bo vlada znova pretehtala potrebe po spremembi dohodninske zakonodaje "v smeri, ki bo dala možnost za povečevanje minimalne plače".

Člani ESS-ja so še sklenili, da bodo na eni prihodnjih sej, še preden bo končana razprava v DZ-ju, razpravljali tudi o predlogu proračuna za leti 2010 in 2011, so še odločili.