Romi ponekod v Evropi še vedno živijo v nečloveških bivalnih razmerah, opozarja Svet Evrope. Foto: EPA
Romi ponekod v Evropi še vedno živijo v nečloveških bivalnih razmerah, opozarja Svet Evrope. Foto: EPA
Otroci
V Sloveniji je vse več romskih otrok vključenih v vrtce, učenci so vedno uspešnejši, vse več pa jih tudi uspešno konča študij. Foto: EPA

Med poudarki kongresa je bila tudi izjava, da njihov cilj ni enotna država, ampak doseganje enotnosti in spoštovanja romskega naroda v državah, v katerih živijo. V Evropi naj bi živelo od 10 do 12 milijonov Romov, od tega okoli 10 tisoč v Sloveniji, največ v Prekmurju.

Evropski denar je - a ga nihče ne porablja
Položaj Romov zanima tudi Evropsko unijo, saj je državam članicam naložila, da do konca leta pripravijo in predložijo nacionalne strategije za boljše vključevanje Romov v družbo. Za to je v evropskem proračunu na voljo 26,5 milijarde evrov, od katerih pa je večina neporabljenih, je za Radio Slovenija poročala Lidija Kosi. Podatek je navedla evropska komisija, namenjen pa je izvajanju obsežne strategije držav, ki je razdeljena v štiri stebre.

Omenjeni stebri, ki so okvir t. i. romske strategije so: bivanje, zaposlitev, zdravstveno varstvo in dostop do izobraževanja. Prav zadnji je med najpomembnejšimi, saj ima, kljub nizki povprečni starosti (povprečna starost Romov v Evropi je 25 let, medtem ko jih povprečen Evropejec šteje 40) osnovno šolo dokončano le 42 odstotkov predstavnikov romske skupnosti.

Slovenija naj bi bila na dobri poti izboljšanja položaja romske skupnosti, saj je vse več romskih otrok v vrtcih, izboljšujejo se učni uspehi, vse več je tudi študentov.

April - mesec romske kulture
April je mesec romske kulture in bo tako tudi mesec romske glasbe, poezije, filma, lutk, delavnic, predavanj in razstav. Tako naj bi slovenskemu in evropskemu prostoru pokazali bogastvo romske kulture in opozarjali na njihov še vedno zapostavljeni položaj v družbi. Slovenijo je ob svetovnem dnevu Romov obiskal tudi komisar za človekove pravice Thomas Hammarberg, ki se bo udeležil prireditve v kraju Kamenci v občini Črenšovci v Prekmurju.

Romi so največja evropska manjšina, saj živijo v vseh 47 državah članicah Sveta Evrope. Po mnenju predsednika parlamentarne skupščine Sveta Evrope Mevluta Cavudogluja so v javnem in političnem življenju še vedno zapostavljeni, v nekaterih evropskih državah živijo v nečloveških bivalnih razmerah, zato bi se moral "njihov glas bolj slišati na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni."