Foto: EPA
Foto: EPA

V tiskovni službi komisije so za STA pojasnili, da so seznanjeni z razvojem dogodkov, tudi z uredbo, ki jo je sprejela slovenska vlada, in da še naprej pozorno spremljajo razmere v Sloveniji. Pričakujejo hitre rešitve za sprostitev financiranja, ki morajo v celoti ohraniti neodvisnost agencije. Nacionalne oblasti po navedbah komisije morajo zagotoviti neodvisnost in ustrezno financiranje javne službe, ki jo zagotavlja STA. "Pričakujemo, da bo mogoče poiskati hitre rešitve za sprostitev financiranja – te rešitve bi morale v celoti ohraniti neodvisnost agencije," so zapisali v komisiji. Poleg tega so poudarili, da je treba na nacionalni ravni preveriti, ali je nova uredba v skladu z obstoječo zakonodajo o agenciji.

Vlada je 10. junija izdala uredbo o opravljanju javne službe STA-ja, ki podrobneje ureja opravljanje javne službe STA in njeno financiranje, opredeljuje vrste in obseg storitev javne službe, določitev nadomestila za opravljanje javne službe ter sklenitev letne pogodbe. Vlada za izvajanje uredbe pooblašča Ukom. Dan zatem je bila uredba objavljena v uradnem listu, veljati začne petnajst dni po objavi, torej 26. junija. Predstavniki zaposlenih na STA-ja so v odzivu na uredbo ocenili, da ta v ničemer ne nagovarja ključnih vprašanj za obstanek in razvoj STA-ja. Namesto tega odpira nova vprašanja o avtonomiji agencije, državljani pa bodo dobili manj kakovosten javni servis, so opozorili. "V želji, da se uredba začne izvajati nemudoma po svoji uveljavitvi, je Ukom povabil na skupni sestanek tako direktorja STA-ja Bojana Veselinoviča kot tudi člane nadzornega sveta STA-ja," so prejšnji teden navedli na Ukomu.

Slovenska tiskovna agencija se bo pritožila na sklep okrožnega sodišča v Ljubljani o zavrnitvi začasne odredbe za financiranje STA-ja. Foto: BoBo
Slovenska tiskovna agencija se bo pritožila na sklep okrožnega sodišča v Ljubljani o zavrnitvi začasne odredbe za financiranje STA-ja. Foto: BoBo

STA s pritožbo na sklep o zavrnitvi začasne odredbe

Direktor Slovenske tiskovne agencije Bojan Veselinovič pa je medtem sporočil, da bo agencija prek pooblaščene odvetniške pisarne vložila pritožbo na sklep okrožnega sodišča v Ljubljani o zavrnitvi začasne odredbe, s katero je STA med drugim zahtevala takojšnje plačilo 845.000 evrov, kolikor znaša neizplačano nadomestilo za javno službo od januarja do maja. Kot je zapisal v izjavi za javnost, je bila STA z odločitvijo sodišča seznanjena danes. Dodal je, da je sodnica v obrazložitvi svoje odločitve med drugim zapisala, da "sodišče v okviru preizkusa obstoja verjetnosti terjatve do države pritrjuje Slovenski tiskovni agenciji", pri čemer "temelj za izplačilo predstavljata sedmi protikoronski zakon in sprejeti poslovni načrt STA-ja za letos".

Ukom: Sodišče zavrnilo izdajo začasne odredbe za financiranje STA-ja

Zapisano je še, da "po presoji sodišča nesklenitev pogodbe ne predstavlja ovire za zakonito izplačilo nadomestila za opravljanje javne službe STA", je navedel. "S strani sodišča gre torej za posredno pritrditev STA-ja, ki je nenehno opozarjala, da je obveznost financiranja naložena vladi že s samim zakonom. To pa je pomembno za nadaljevanje sodnega postopka izvršbe; še posebej v primeru, da bi bila začasna odredba dokončno zavrnjena," je zapisal Veselinovič.

O pritožbi na sklep o zavrnitvi začasne odredbe bo odločalo Višje sodišče. "Pri tem ima naša medijska hiša, ki je že skoraj pol leta brez proračunskih sredstev za javno službo STA, še naprej polno zaupanje v odločitve sodne veje oblasti," je še dodal. Slovenska tiskovna agencija sicer že 172 dni opravlja javno službo brez z zakonom določenega plačila zanjo.