Nadzorni svet Slovenske tiskovne agencije (STA) se je dogovoril, da direktor STA-ja Bojan Veselinovič v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah skliče skupščino družbenika, na kateri bi opravili pregled dokumentacije.

 Foto: BoBo
Foto: BoBo

Terčelj v pismu opozarja, da je po zakonu o STA-ju edini ustanovitelj in družbenik agencije Republika Slovenija, pravice družbenika pa izvaja vlada. Zakon tudi določa, da je dolžnost ustanovitelja zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost ter primerno financiranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe na podlagi letnega poslovnega načrta STA-ja.

Potem ko je vladni urad za komuniciranje (Ukom) lani jeseni od Slovenske tiskovne agencije zahteval podatke o poslovanju, ki so po vsebini presegali izvajanje javne službe in so posegali v celotno poslovanje STA-ja kot družbe (tudi v tržni del njenega delovanja), je vodstvo STA-ja zaprosilo Ukom, naj predloži pooblastilo vlade, da je pooblaščen za izvajanje pravice družbenika. Vse do danes tega pooblastila niso prejeli.

Pingpong z dokumentacijo

Ker Ukom za letošnje leto STA-ju ni izplačal nobenih sredstev, je to ogrozilo poslovanje agencije, opozarja nadzorni svet družbe. Vodstvo STA-ja je zato aprila poslalo zahtevano dokumentacijo vladi kot zakonitemu izvajalcu pravice družbenika STA-ja. Vlada je dokumentacijo vrnila. "Nastala situacija s poslano dokumentacijo se nadzornemu svetu STA-ja zdi nenavadna in ne odraža volje vlade, da bi proučila poslano dokumentacijo, po potrebi zahtevala morebitne dodatne podatke in posledično čim prej vzpostavila redno financiranje javne službe STA-ja," je zapisal Terčelj v imenu nadzornega sveta.

Če vlada oz. Ukom menita, da je letno nadomestilo za izvajanje javne službe STA-ja neustrezno, bi se lahko do razjasnitve nastalega položaja odločila za akontacijo mesečnega nadomestila za financiranje javne službe STA-ja, ne da je v celoti ustavila izplačilo nadomestila in s tem ogrozila celotno delovanje agencije kot gospodarske družbe, meni Terčelj.

Med predsedovanjem se pričakuje večji obseg delovanja STA-ja

Po njegovem mnenju je popolna ustavitev financiranja javne službe še posebej nerazumljiva tik pred začetkom predsedovanja Slovenije svetu EU-ja, ko se pričakuje večji obseg delovanja Slovenske tiskovne agencije, da bodo pripravljene vsebine ustrezno spremljane ter posredovane slovenski, evropski in svetovni javnosti.