Fiskalni svet: Davorin Kračun, Alenka Jerkič, Tomaž Perše. Foto: BoBo
Fiskalni svet: Davorin Kračun, Alenka Jerkič, Tomaž Perše. Foto: BoBo


DZ je fiskalni svet imenoval lani spomladi, njegova naloga pa je pripravljati oceno upoštevanja fiskalnega pravila za predlog državnega proračuna oz. rebalansa, kot tudi oceno skladnosti že izvršenih proračunov. Prav tako bedi nad izvajanjem 212 občinskih proračunov ter tudi pokojninske in zdravstvene blagajne. Predseduje mu Davorin Kračun, člana pa sta še Alenka Jerkič in Tomaž Perše. Na tokratni medijski konferenci je predstavil poročilo o delovanju v letu 2017.
Prvo leto delovanja fiskalnega sveta sta zaznamovala visoka gospodarska rast in nadaljevanje javnofinančne konsolidacije, a dolgoročna vzdržnost javnih financ s tem ni zagotovljena, je fiskalni svet zapisal v danes objavljenem poročilu o prvem letu svojega delovanja. Ob petodstotni stopnji gospodarske rasti so se okrepili javnofinančni prihodki, ki so omogočili rahel nominalni presežek salda sektorja država, s čimer se je Slovenija približala strukturnemu ravnovesju in pomembno znižala delež javnega dolga v bruto domačem proizvodu.

Ni ukrepov za dolgoročno vzdržne finance
A takšni rezultati, podprti z zelo ugodnimi cikličnimi gospodarskimi razmerami, po mnenju fiskalnega sveta ne smejo voditi k razmišljanju o koncu prizadevanj za dokončno konsolidacijo javnih financ. Zaradi političnih okoliščin letos niso oblikovani ukrepi, med drugim za omejitev rasti izdatkov države, ki bi zagotovili nadaljevanje ugodnih javnofinančnih trendov oz. vodili k dolgoročni vzdržnosti javnih financ. Podobno je tudi mnenje Evropske komisije v ta mesec objavljenem predlogu priporočil Sloveniji glede vodenja ekonomskih politik.

Slovenija namreč kljub dobrim gospodarskim rezultatom ostaja izpostavljena tveganjem z vidika javnofinančne vzdržnosti. Javni dolg je previsok, srednjeročni fiskalni cilj z rahlim strukturnim presežkom še ni dosežen, Slovenija pa je med državami EU-ja, v katerih naj bi se javnofinančni stroški zaradi staranja prebivalstva in temu nezadostno prilagojenih sistemov socialne zaščite najbolj povečali, opozarja fiskalni svet.

Prav tako tudi visoka gospodarska rast, ki jo omogoča trenutna svetovna konjunktura, ob hkratnih rekordno nizkih obrestnih merah ne bo vztrajala na daljši rok in omogočala ugodnih javnofinančnih gibanj. Načelo previdnosti mora biti zato ob negotovostih, ki se pojavljajo ob načrtovanju proračunov sektorja država, pomembno vodilo javnofinančnega odločanja, fiskalni svet še priporoča novi vladi.