Foto: BoBo
Foto: BoBo

Člane komisije je sprejel predsednik države Borut Pahor, ki so mu posredovali imena izbranih kandidatov. Pahor lahko zdaj namestnika imenuje le izmed predlaganih dveh kandidatov, in sicer v roku 30 dni.

Na drugi javni poziv Pahorja za zbiranje kandidatur za namestnika predsednika KPK-ja so v roku prijave posredovali trije kandidati. Poleg izbranih je kandidiral še Damjan Matičič, ki je sicer prav tako ustrezal zahtevanim zakonskim pogojem.

Predsednik republike novega namestnika predsednika KPK-ja imenuje izmed kandidatov, ki mu jih posreduje izbirna komisija. To je dolžan storiti najpozneje v 30 dneh po prejemu seznama kandidatov. Če ne imenuje nobenega kandidata, o tem obvesti izbirno komisijo in ponovi postopek javnega poziva. Pahor je sicer že večkrat opozoril na nujnost spremembe tega postopka, saj meni, da je premalo transparenten.

Sedanjemu namestniku predsednika KPK-ja Igorju Lambergarju se mandat izteče 16. junija, novi namestnik bo imenovan za dobo petih let.