Granda je zatrdil, da se bo v najkrajšem času poučil o delovnem področju programskega sveta. Foto: RTV SLO
Granda je zatrdil, da se bo v najkrajšem času poučil o delovnem področju programskega sveta. Foto: RTV SLO
Stane Granda in Jernej Pikalo
Granda je dobil 17 glasov, Pikalo pa 9. Foto: RTV SLO

Moti me, da je premalo poročil o novih knjigah, o kulturi, da je premalo pokrita vsa širina slovenskega prostora.

Stane Granda
Stane Granda
Granda priznava, da bo svet težko zadovoljil vsa pričakovanja. Foto: RTV SLO
Aleks Štakul
Programski svet je dnevni red razširil z razpisom za generalnega direktorja RTV-ja. Foto: RTV SLO
Mito Trefalt
Nekdanji urednik na RTV-ju je bil v programski svet izvoljen s štiriletnim mandatom. Foto: RTV SLO

Prvega je za vodstvo programskega sveta predlagal Jože Snoj, slednjega pa Vlado Miheljak. Grando je v programski svet sicer imenoval Zavod za oživitev civilne družbe. Za namestnika predsednika programskega sveta RTV-ja je bil izvoljen Jože Hribernik.

Granda se je zdajšnji sestavi programskega sveta zahvalil za izvolitev, prejšnjemu svetu pa za opravljeno delo. Zagotovil je, da stanje na RTV-ju ni slabo, radia in televizije pa se po njegovem mnenju ne bi smeli sramovati. Dodal je, da bo nadaljnja pot javne RTV-hiše odvisna predvsem od prihodnjega generalnega direktorja.

Revolucija ni potrebna
Granda je poudaril misel, da "revolucija na RTV-ju ni potrebna, zadovoljivo pa bo že spoštovanje zakona o RTV-ju in etičnega kodeksa novinarskega poročanja".

Granda je dejal, da je RTV velika organizacija z nekaj tisoč zaposlenimi, v kateri se pretaka veliko denarja, pričakovanja ljudi pa so velika. Uskladiti oboje z realnimi možnostmi bo velika odgovornost, je priznal. Ocenil je, da zdajšnji svet odslikava interese civilne družbe, kaže pa tudi na razmerje sil v družbi, kar vsem gotovo ne more biti všeč.

Na vprašanje, kakšen naj bo novi generalni direktor RTV-ja, je Granda odgovoril, da mora biti človek fantastične izobrazbe z izjemnim posluhom za ekonomijo. Nevarno bi bilo, če bi bil to izjemen kulturnik, pa bi zanemarjal finančno plat - in obratno, je dejal.

Kdo je dr. Stane Granda?
Stane Granda je doktor zgodovinskih znanosti in izredni profesor na Filozofski fakulteti. Rodil se je leta 1948 v Novem mestu, po študiju zgodovine in sociologije je magistriral na temo obremenitev slovenskih kmetov v letih 1848-1914. Velja za velikega poznavalca prelomnega obdobja okoli leta 1848, iz česar je tudi doktoriral. Zaposlen je na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa in je tudi član strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

Razpis bo 30. januarja
Prvotni dnevni red seje je bil razširjen, saj so se odločili, da bo razpis o novem generalnem direktorju RTV-ja objavljen 30. januarja. Če bodo razpisni postopek in opravila potekali brez zapletov, bo po koncu 15-dnevnega roka novi generalni direktor predvidoma imenovan konec februarja. V razpisno komisijo so bili imenovani Spomenka Hribar, Mito Trefalt in Hubert Požarnik. Novi programski svet je sprejel tudi odločitev, da se bo načeloma sestajal vsak tretji torek v mesecu.

Kdo sedi v programskem svetu
Za dve leti v štiriletnem mandatu so bili izmed 16 članov, katerih kandidature so posredovali gledalci in poslušalci programov RTVS-a, univerze in fakultete, društva, zveze društev ter druge organizacije civilne družbe, izžrebani Spomenka Hribar, Boris Grabrijan, Helena Kastelic Zupančič, Alenčica Marija Bole Vrabec, Ivo Jakop, Hubert Požarnik, Jože Faganel in Bine Matoh.

Celoten štiriletni mandat bodo opravljali Boris Cipot, Stane Granda, Tanja Kuštrin, Gregor Pivec, Tanja Lesničar Pučko, Jože Snoj, Ivan Štuhec in Mito Trefalt.

DZ je na predlog strank v programski svet na predlog SDS-a imenoval odvetnika Jožeta Hribernika, LDS-a publicista Vlada Miheljaka, SD-ja profesorja Jerneja Pikala, NSi-ja novinarja Tina Mamiča, SLS pa je predlagal profesorico Jano Bezenšek.

Od preostalih članov sveta sta bila imenovana še Jožef Car kot predstavnik madžarske narodne skupnosti in Maurizio Predol kot predstavnik italijanske narodne skupnosti. Predsednik republike Janez Drnovšek je na predlog registriranih verskih skupnosti v programski svet imenoval tudi Janeza Grilja (predstavnika Rimskokatoliške cerkve) in Sašo Pavkoviča (predstavnika Pravoslavne cerkve).

SAZU bo svojega kandidata imenoval sredi februarja. Zaradi domnevnih nepravilnosti pri volitvah zaposlenih na RTV-ju je sindikat kulturno-umetniških ustvarjalcev na delovno in socialno sodišče vložil tožbo.
Naloge programskega sveta
Programski svet imenuje direktorja in na njegov predlog sprejema programske standarde in zasnove ter s finančnimi možnostmi usklajene programsko-produkcijske načrte. Poleg tega programski svet obravnava sprejete smernice, pripombe ter predloge gledalcev in poslušalcev. K statutu javnega zavoda, ki ga bo pripravil nadzorni svet, daje programski svet soglasje.

Moti me, da je premalo poročil o novih knjigah, o kulturi, da je premalo pokrita vsa širina slovenskega prostora.

Stane Granda