V rovu rudnika v Hudi Jami pri Laškem so marca leta 2009 našli prikrito množično grobišče žrtev povojnih pobojev, okoli 800 so jih odkopali in shranili v plastične zabojčke v kostnici. Nato se je zadeva za nekaj let ustavila, po sprejemu zakona o prikritih grobiščih in dostojnem pokopu žrtev leta 2015 pa so se stvari premaknile naprej. Posmrtne ostanke iz začasne kostnice v Hudi Jami so oktobra lani dokončno prenesli in pokopali na pokopališču v spominskem parku Dobrava v Mariboru. Foto: Pavel Jamnik
V rovu rudnika v Hudi Jami pri Laškem so marca leta 2009 našli prikrito množično grobišče žrtev povojnih pobojev, okoli 800 so jih odkopali in shranili v plastične zabojčke v kostnici. Nato se je zadeva za nekaj let ustavila, po sprejemu zakona o prikritih grobiščih in dostojnem pokopu žrtev leta 2015 pa so se stvari premaknile naprej. Posmrtne ostanke iz začasne kostnice v Hudi Jami so oktobra lani dokončno prenesli in pokopali na pokopališču v spominskem parku Dobrava v Mariboru. Foto: Pavel Jamnik

"Vsako leto smo ob različnih spominskih prireditvah skušali ovrednotiti trenutno stanje. Spraševali smo se, kdaj bodo vendar vse žrtve izkopane, kdaj bodo dostojno pokopane. Danes se sprašujemo, kako urediti njihov grob na pokopališču Dobrava, kako urediti rov svete Barbare, da bo dostopen javnosti kot trajen kraj spomina," je povedal predsednik komisije Jože Dežman.

Za devetletnico je komisija po njegovih besedah sprejela izhodišča za ureditev omenjene tematike. Tako predlagajo, da se grobišče v rovu svete Barbare vključi v projekt ekomuzeja Občine Laško. To je potrdil tudi vodja oddelka za gospodarske dejavnosti na občini Andrej Flis. Kot je dejal, na občini trenutno poteka idejna zasnova dediščinskega centra, ki jo pripravlja zunanji strokovnjak oz. etnolog in zgodovinar Jože Hudales.

"Zaključek idejne zasnove, ki jo financira občina Laško, je predviden na začetku maja. Pozneje pa se bomo prijavili na razpise, ki bodo namenjeni sofinanciranju ureditev takšnih muzejev. Vrednost projekta še ni znana," je pojasnil Flis.

Poleg te ureditve komisija po Dežmanovih navedbah predlaga, da se na mestu dosedanje rudniške zgradbe na desni strani kapelice zgradi recepcijski objekt, prostor od kapelice do vhoda v rov pa naj ostane nedotaknjen oz. brez gradbenih posegov. Vhodni rov, odcep levo in nekdanja kostnica pa naj bodo namenjeni predstavitvi zločina s fotografijami, je dejal Dežman in dodal, da si želijo v nekdanji kostnici videti sobo spomina na žrtve.