Kako potekajo prvi spletni informativni dnevi?

Za bodoče dijake in študente danes in v soboto potekata informativna dneva, ki so jih srednje šole in univerze letos zaradi epidemije pripravile virtualno.

Dopoldanske predstavitve srednjih šol so se začele ob 9. uri, popoldanske pa se nadaljujejo ob 15. uri. V soboto je začetek znova predviden ob 9. uri.

Dijaki prikrajšani za pravo vzdušje na šoli

Ravnatelj Srednje zdravstvene šole v Slovenj Gradcu Blaž Šušel je z odzivom bodočih dijakov na dopoldanski predstavitvi prek Zooma zadovoljen, čeprav je bilo nekoliko nenavadno, saj so navajeni informativni dan izvesti v živo z obiski na šoli.

Bodoči dijaki srednje zdravstvene šole so bili z virtualno predstavitvijo prikrajšani za spoznavanje prostora, v katerem poteka pouk, pa tudi za pravo vzdušje na šoli, je dejal. Ob predstavitvi v živo letos tudi niso imeli pripravljenega kulturnega programa, ki po navadi spremlja informativni dan, predvsem so se osredotočili na to, da bodočim dijakom podajo čim več jasnih in izčrpnih informacij, je poudaril Šušel.

Kam po dodatne informacije?

Devetošolcem največ informacij na enem mestu zagotavlja portal slovenskesrednjesole.si, zbrane informacije in povezave do spletnih strani vseh srednjih šol in dijaških domov ponuja še portal ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Že v preteklih tednih so sicer na osnovne šole poslali video predstavitve, na katerem so njihovi dijaki in profesorji predstavili poklice, za katere izobražujejo na Srednji zdravstveni šoli v Slovenj Gradcu, kjer za prihodnje šolsko leto računajo na tri razrede prvega letnika programa zdravstvena nega in en razred programa bolničar negovalec.

Devetošolec iz Logatca, ki se je udeležil virtualne predstavitve Gimnazije Jurija Vege v Idriji, je ocenil, da je bila predstavitev zelo koristna. "Posebej me je pritegnilo, ker imajo zelo dobre športne ekskurzije, zelo zanimivi so se mi zdeli programi mednarodnih izmenjav. Učitelji so se zelo dobro pripravili, tudi tehnično je predstavitev potekala brez težav," je povedal.

Kako so se na informativne dneve pripravili na srednjih šolah?

Bodoči dijaki sprašujejo tudi o "vibracijah na šoli"

"Priprave smo začeli že dokaj zgodaj, na ta način smo poskušali podati vse informacije tudi v tem virtualnem svetu, verjamemo, da bi bilo boljše, če bi bili devetošolci v šoli, vendar smo v takšni situaciji, ko moramo tudi to predstavitev narediti na daljavo," je o pripravah na virtualne informativne dneve za Televizijo Slovenija dejal ravnatelj Gimnazije Koper Bruno Petrič.

Ravnatelj Srednje tehniške šole Koper Iztok Drožina pa je poudaril, da bodoče dijake zanimajo različne informacije "o mednarodnem sodelovanju, veliko dajo tudi na to, kakšne so vibracije na šoli, ali je vzdušje pozitivno ali nekoliko zamorjeno, zagotovo tudi praksa v podjetjih".

Na obalnih srednjih šolah sicer pričakujejo podobno število novincev kot prejšnja leta, starši devetošolcev pa lahko vzpostavijo tudi neposreden stik s šolo in posameznimi profesorji.

Informativni dnevi na srednjih šolah

Fakultete dopoldne začele uro pozneje

Večina fakultet in višjih šol je spletne predstavitve predvidela danes ob 10. in 15. uri ter v soboto ob 10. uri.

Bruce bodo podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločitev o študiju.

Izjema sta ljubljanski fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, kjer so mlade sprejeli že ob 9. in 14. uri, in fakulteta za računalništvo in informatiko, kjer so začeli ob 11. uri, popoldanska predstavitev pa se bo začela ob 15.30. Ker bodo ponekod informativni dnevi potekali ob različnih urah, ljubljanska univerza svetuje, naj mladi predhodno preverijo, ob kateri uri naj se povežejo z želeno fakulteto.

Kot so zapisali na ljubljanski univerzi, 23 fakultet in tri umetniške akademije za petek in soboto pripravljajo spletna predavanja, pogovore, videopredstavitve in še marsikaj, na katerih bodo bodoči bruci izvedeli vse o študiju in študijskih programih ter se srečali s predstavniki posameznih fakultet in akademij. Na spletni strani univerze so tudi povezave do vseh članic.

Koliko je vpisnih mest?

Po navedbah pristojnega ministrstva osnovno šolo letos končuje 19.191 učencev, kar je 1258 več kot lani, kandidirali pa bodo lahko na skupno 24.108 vpisnih mest na srednjih šolah, lani 23.782. Za študente višjih šol je v naslednjem študijskem letu na voljo 11.934 mest, za študente univerzitetnega izobraževanja pa 18.520 mest.

Srečanja v živo pogrešajo tudi dekani fakultet

Z današnjim potekom informativnega dne je zelo zadovoljna dekanja Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani Irena Mlinarič-Raščan. Danes ob 10. in 13. uri so pripravili splošne predstavitve študijskih programov prek Zooma, bodočim študentom ponujajo predstavitvena gradiva in video predstavitve, vključijo se lahko v klepetalnice s študenti in profesorji. Po prvi predstavitveni uri je dekanja dejala, da pogreša srečanja z bodočimi študenti v živo, je pa zanimanje, ki so ga izkazali na srečanju na daljavo, zelo veliko.

Da je bilo število prijavljenih bodočih študentov na spletno različico informativnega dne primerljivo z lansko fizično udeležbo, je potrdila tudi Nataša Poklar Ulrih, dekanja Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Predstavljenih je bilo devet različnih področij študija na fakulteti. "Študenti so postavljali vprašanja, zanimali so jih vpisni pogoji, števila točk, ki jih morajo dosegati, kakšne so možnosti nadaljevanje študija in zaposlitve," je pojasnila za Televizijo Slovenija.

Ob 12. uri je potekal tudi informativni dan za zamejske Slovence in tujce. V okviru predstavitve so se seznanili s prijavo na študij in postopkom priznavanja srednješolskega izobraževanja, informacijami glede ureditve dovoljenja za prebivanje v Sloveniji, možnostmi bivanja v študentskem domu, zdravstvenem zavarovanju ter z možnostmi štipendiranja in učenja slovenščine. Predstavitev je potekala prek POPR-ja (zavihek DIJAKI) ali Zooma.

23 fakultet in tri umetniške akademije ljubljanske univerze v petek in soboto pripravljajo različna spletna predavanja in videopredstavitve. Foto: BoBo
23 fakultet in tri umetniške akademije ljubljanske univerze v petek in soboto pripravljajo različna spletna predavanja in videopredstavitve. Foto: BoBo

Na mariborski univerzi vzpostavili enotno vstopno točko

Bodočim študentom se na daljavo predstavljajo tudi študijski programi na mariborski univerzi. Današnje predstavitve potekajo ob 10. in 15. uri, v soboto se bodo nadaljevale ob 10. uri prek aplikacije Microsoft Teams.

Zagnali tudi portal Virtualni informativni dnevi

Šole in domovi bodo uporabili različna spletna orodja, vsem izobraževalnim ustanovam pa je na voljo tudi nov portal Virtualni informativni dnevi www.informativni-dnevi.si, kjer izobraževalne ustanove nalagajo in dopolnjujejo vsebine, ki jih bodo kar najbolje predstavile bodočim dijakom in študentom.

Kot je za Televizijo Slovenija povedal Boštjan Vlaovič s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI), so se na informativne dneve pripravili dobro, vzpostavili so osrednjo vstopno točko informativni.um.si, od koder lahko dijaki dostopajo do posameznih fakultet, ki jih najbolj zanimajo. Informativni dnevi potekajo v živo, saj se želijo bodočim študentom čim bolj približati.

Pripravili pa so tudi druge vsebine, ki si jih lahko ogledajo že prej in tudi po informativnih dneh. "Gre za virutalne sprehode, sejme, različne dodatne obrazložitve študijskih programov," je razložil Vlaovič. Na mariborski univerzi si obetajo, da se jim bo na virtualnih predstavitvah študijskih programov pridružilo več tisoč mladih. Uporabili bodo aplikacijo Teams, ki jo tudi sicer uporabljajo za izvedbo študija na daljavo. Na FERI-ju informativne dneve tradicionalno obišče več kot 600 zainteresiranih dijakov. "Skupni del bomo izvedli v obliki živega dogodka, potem pa se bodo posamezni študijski programi predstavili v ločenih dogodkih, kjer bodo lahko dijaki postavljali tudi vprašanja," je še dodal sogovornik.

Informativni dnevi na Univerzi Maribor
Informativni dnevi so potekali virtualno

Na medicinski fakulteti nov študij dentalne medicine in 20 mest več na splošni medicini

Za študijsko leto 2021/2022 mariborska univerza skupno razpisuje 3738 mest za redni študij in 750 za izredni študij. Vpisna mesta so na voljo za 81 študijskih programov, in sicer za 49 univerzitetnih študijskih programov, 29 visokošolskih strokovnih študijskih programov in tri enovite magistrske študijske programe.

Na medicinski fakulteti je nov enovit magistrski študijski program dentalna medicina, za katerega so si prizadevali že več let. Opremo za izvajanje študijskega procesa so nabavili s pomočjo donatorjev iz tujine, zdaj pa so razpisali 20 mest za redni študij.

Na predlog vlade bo v novem študijskem letu na voljo 106 vpisnih mest na programu splošne medicine (20 mest več od sprva načrtovanih), na fakulteti za zdravstvene vede pa 120 mest za redni študij zdravstvene nege. Nekaj več vpisnih mest v primerjavi z lanskim študijskim letom je tudi na študijih računalništvo in informacijske tehnologije, kemija ter angleški jezik in književnost.

Rektor Zdravko Kačič je med prednostmi Univerze v Mariboru navedel razpršenost fakultet po različnih krajih in posledično vpliv na razvoj širše skupnosti, vključenost v prizadevanja za vzpostavitev skupnega evropskega visokošolskega prostora, na študenta osredinjeno poučevanje ter številne raziskovalne dosežke, kot je lanska izstrelitev prvega nanosatelita v vesolje.

Informativni dnevi tokrat na spletu
Virtualen tudi ogled študentskih in dijaških domov

Letos ne bo zaradi epidemioloških ukrepov niti dnevov odprtih vrat študentskih domov, kjer stanovalci bodočim študentom predstavljajo utrip študentskega življenja in jih povabijo na voden ogled študentskih naselij. Namesto tega bodo vsem tistim, ki jih zanima bivanje v študentskih domovih, omogočili virtualen ogled domov in klepet s študenti. Na mariborski univerzi bo to v petek in soboto ob 13.30, na primorski pa oba dneva ob 9. uri.

Bogat program pripravile tudi fakultete primorske univerze

Tudi fakultete primorske univerze so za virtualne informativne dneve pripravile bogat program s predstavitvami študijskih programov in drugimi srečanji, na katerih bodo bodoči študenti dobili vse potrebne informacije o študiju in študentskem življenju ter o letošnjih novostih, ki so povezane s prijavno-vpisnim postopkom.

Predstavitve študijskih programov po fakultetah potekajo preko videokonferenčnega sistema Zoom – v petek ob 10. in 15. uri ter v soboto ob 10. uri.

Pedagoška fakulteta bo nekatere programe predstavljala tudi v ponedeljek.

Kljub izvedbi na daljavo si bodo lahko bodoči študenti ogledali prostore fakultet, spoznali delo v sodobno opremljenih laboratorijih, srečali se bodo z asistenti in profesorji, študenti pa bodo na voljo za klepet in vprašanja. Vse podrobnosti so objavljene na spletni strani univerze, povezave na Zoom pa na spletnih straneh fakultet.

V petek in soboto bodoče študente in vse zainteresirane vabijo tudi na spletno stran Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis).

V pomoč tudi seznam deficitarnih poklicev

Pri izbiri poklicne smeri je bodočim dijakom lahko v pomoč tudi seznam deficitarnih poklicev, ki ga vsako leto objavi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. To so poklici, po katerih je na trgu dela veliko povpraševanje pri delodajalcih. Zanje so razpisane štipendije, ki so dijakom lahko v pomoč v času šolanja. Informativne dneve za poklicne programe, za katere so razpisana učna mesta pri delodajalcih, organizirata tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije.

"Namenite pozornost tudi področjem kmetijstva, gozdarstva in živilstva"

Še pred izvedbo informativnih dnevov pa je poseben poziv mladim prišel tudi z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer si želijo, da bi se jih čim več odločilo za poklice, povezane s kmetijstvom, podeželjem, proizvodnjo hrane, hortikulturo, naravovarstvom, gozdarstvom, veterinarstvom in živinorejo.

"Izobražena in mlada generacija je tista, ki bo poskrbela, da se bodo strateška področja v državi – kakovostna in zadostna oskrba s hrano, obdelano in naseljeno podeželje, zdravje in dobrobit živali, trajnostno upravljanje z gozdovi – razvijala in napredovala," so poudarili v sporočilu za javnost.

Slovenija ima po njihovih besedah odlične razmere za pridelavo in predelavo hrane ter za razvoj turizma in gastronomije. "Na vseh teh področjih imajo mladi možnost zaposlitve in ustvarjalnega dela," so poudarili. Prispevek ustanov, ki izobražujejo prihodnje kmete, veterinarske in živilske tehnike, gostinske tehnike in druge podobne poklice, je po njihovih besedah ključen za razvoj omenjenih panog.

"Toplo vas pozivam, da v teh odločilnih trenutkih za vašo prihodnost svojo pozornost namenite tudi tem področjem. Pomislite za trenutek, da ste si za svoj življenjski poklic in cilj izbrali področje, ki bo v prihodnosti samo še pridobivalo pomen, veljavo in spoštovanje," je dejal minister Jože Podgoršek.

Poklic prihodnosti bo po njegovih besedah namreč delo na področju pridelave hrane z novimi tehnološkimi, znanstvenimi in drugimi inovativnimi pristopi. "Skrb za poseljeno podeželje ter ohranjanje zdrave in lepe narave, varovanje okolja ter ustrezna skrb za živali bodo prav tako med osrednjimi področji in dejavnostmi vaše generacije," je dodal. Da so to poklici prihodnosti, so prepričani tudi v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije in Zvezi slovenske podeželske mladine. Vsi deležniki ob tem mlade spodbujajo, naj izkoristijo prednost virtualne izvedbe informativnih dni, saj si bo mogoče ogledati več predstavitev kot sicer.

Informativni dnevi na fakultetah