Foto:
Foto:

Novoizvoljeni člani senata so Milan Brumen, Peter Kokol, Željko Knez, Jože Drinovec, Eldar Gadžijev, Borut Gorišek, Alojz Gregorič, Radovan Hojs in Dušanka Mičetič Turk.

Krajnc se je kot edini kandidat za dekana v predstavitvi kandidature zavzel za razvoj programsko sodobne in v mednarodni prostor odprte fakultete. Poudaril je tudi, da sta mariborska in ljubljanska medicinska fakulteta že uspeli uskladiti vsebine velike večine predmetov.

Naslednje leto vpis prvih študentov
Konstitutivna seja senata bo v petek, na njej pa bodo senatorji izvolili dekana in potrdili program fakultete. Oblikovanje ostalih organov fakultete je predvideno za sejo senata,
ki bo 14. novembra. Program fakultete pa bo predvidoma 5. decembra potrdil tudi svet za visoko šolstvo in tako omogočil vpis prve generacije študentov v študijskem letu 2004/2005.